Informacje

Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej: Wnioski Towarzystwa na Rzecz Ziemi

Towarzystwo na rzecz Ziemi wnosi o uwzględnienie w Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027 budowy nowej trasy rowerowej i kluczowych inwestycji transportowych. Sprawdź szczegóły i wnioski.

Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027
Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na Lata 2021-2027: Wnioski Towarzystwa na Rzecz Ziemi

W związku z toczącymi się pracami nad opracowaniem Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027, Towarzystwo na rzecz Ziemi prosi o udzielenie informacji, czy przewidzieliście Państwo poddanie projektu Strategii strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jeśli tak, prosimy o przesłanie raportu ze strategicznej OOŚ i poinformowanie o terminie jego konsultacji społecznych.

Wnioski Towarzystwa na Rzecz Ziemi

Jednocześnie Towarzystwo wnosi o rezygnację ze znakowania kolejnych szlaków rowerowych, błędnie zwanych w projekcie Strategii trasami rowerowymi. Wyznakowanie kolejnych szlaków rowerowych pogłębi istniejący chaos. Społeczeństwo oczekuje realizacji prawdziwych tras rowerowych.

Propozycje do Strategii

Towarzystwo proponuje wpisanie do Strategii prawdziwej trasy rowerowej, wykonanej w standardzie Wiślanej Trasy Rowerowej, biegnącej prawym wałem Wisły i Drogi Wodnej Górnej Wisły, łączącej Oświęcim z Zatorem (w tym z Energylandią). Trasa taka łączyłaby gminy miejską i wiejską Oświęcim, Przeciszów i Zator, umożliwiając dojazd rowerem z Oświęcimia do Zatora/Energylandii przez najbardziej atrakcyjne tereny Ziemi Oświęcimskiej. Efektem powstania takiej trasy byłoby umożliwienie odbycia atrakcyjnej jedno- lub dwudniowej wycieczki rowerowej po dwóch stronach Wisły w bezpieczny sposób, dostępny dla rodzin z dziećmi.

Dodatkowe Wnioski do Strategii

Towarzystwo wnioskuje także o:

  1. Remont lub nowa kładka rowerowa w rejonie jazu na Wiśle w Gromcu. Udrożnienie szlaku Greenway poprzez remont kładki na Sole jest kluczowe.
  2. Rampa rowerowa w Bobrku – umożliwienie zjazdu z Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) w rejonie mostu na Wiśle, w ciągu północnej obwodnicy Oświęcimia.
  3. Przystanek PKP Oświęcim Szpitalna Kruki – umożliwiający mieszkańcom największego osiedla podróż Szybką Koleją Aglomeracyjną bez konieczności korzystania z samochodu lub transportu MZK.

Podsumowanie

Towarzystwo na rzecz Ziemi zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższych wniosków w Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027, mając na uwadze poprawę infrastruktury rowerowej oraz transportowej w regionie.

Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027
Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027
Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027
Strategia IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Źródło: TNZ

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

  1. Nie mów że cię to interesuje. Przecież nie jeździsz na rowerze, tym bardziej do Porąbki.

  2. Zawodowy obrońca środowiska pan Rymanowicz nie jest wiarygodną osobą. Widać stara się przypomnieć o swoim istnieniu.

    Jest asie tak: albo zostanie wynaleziony sposób na magazynowanie w postaci wodoru energii potrzebnej samochodom, albo najpierw skończy się lit, a potem ropa naftowa. Za jakieś 20-30 lat. I wtedy zostaną tylko dorożki albo rowery. Plus bogacze, których będzie stać na płacenie po 50 złotych za litr benzyny. Chyba że foliarzu uważasz, że ropa się nigdy nie skończy.

  3. Bez ścieżki rowerowej w kontekście likwidacji aut wszelakich faktycznie Ziemia Oświęcimska upadnie. Ja się dziwię, że nie wnioskowali jeszcze o zakaz zbierania chrustu.

Send this to a friend