Informacje

OŚWIĘCIM. Razem twórzmy przyszłość Naszego Miasta! Weź udział w konsultacjach społecznych!

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027, które zostaną przeprowadzone w dniach od 16 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii. Do udziału w konsultacjach projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Oświęcimskiej (Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim i Gmina Chełmek), samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Oświęcimskiej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 31 maja 2024 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iii_oswiecim_konsultacje

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: brm@um.oswiecim.pl

c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki ePuap /yv0o784mko/SkrytkaESP (decyduje data wpływu),

2) w wersji papierowej poprzez przesłanie formularza pocztą lub osobiste złożenie w:

  • Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
  • Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim,
  • Urzędzie Miejskim w Chełmku ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Strategii IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027

Formularz konsultacyjny

Informacje dotyczące konsultacji oraz przebiegu prac nad Strategią IIT Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027 znajdują się na dedykowanej zakładce pod linkiem: oswiecim.pl/strategia-iit-aglomeracji-oswiecimskiej

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Czy program rozwoju Aglomeracji Oświęcimskiej zakłada połączenie miasta z gminą?

  2. Koalicja 13 grudnia fundamentem dobrobytu w przyszłości naszego miasta.

Send this to a friend