Polityka prywatności

Portal OświęcimOnline.pl szanuje prawo do prywatności czytelników i odwiedzających. Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwane w skrócie RODO, obligujące nas do zweryfikowania, czy wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie jej jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać wycofane poprzez złożenie drogą elektroniczną odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: redakcja@oswiecimonline.pl

Używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych przede wszystkim w celu analizowania ruchu na stronie. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Każdy z użytkowników ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Zakres i treść informacji osobistych gromadzonych i wykorzystywanych przez Portal OświęcimOnline.pl

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, jak tego chcą. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portal OświęcimOnline.pl i zaufanych partnerów Portal OświęcimOnline.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Zaufani partnerzy to podmioty nie wchodzące w skład Portal OświęcimOnline.pl , ale pozostające w stałej współpracy z nami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez nas, takich jak np. możliwość komentowania zamieszczanych materiałów, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać podpis osoby dodającej komentarz. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.

Sposób ochrony informacji

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Portal OświęcimOnline.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania obowiązującego prawa.

Zakres udostępniania informacji osobistych innym podmiotom

Portal OświęcimOnline.pl zawiera serwisy (komentarze), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane. Portal OświęcimOnline.pl nie przekazuje osobom trzecim informacji osobistych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Portal OświęcimOnline.pl umożliwia swoim użytkownikom wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez nas danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się o to pisemnie na adres: LOBBO Bogdan Wilczak, ul. Dąbrowskiego 127, 32-600 Oświęcim NIP:5491215384

Prawo wyboru

Portal OświęcimOnline.pl pozostawia swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Naszym celem jest zapewnienie naszym użytkownikom jak największej ochrony. W związku ze zmianami, które mogą nastąpić w funkcjonowaniu serwisu, Portal OświęcimOnline.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian polityki prywatności, o czym użytkownicy będą informowani za pośrednictwem niniejszej strony.

Send this to a friend