Informacje

POWIAT. Trwają prace nad budową Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

Trwają prace nad dokumentacją dla kluczowych inwestycji drogowych w woj. małopolskim. Opracowywana jest niezbędna dokumentacja dla drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) i dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) DK75 Brzesko – Nowy Sącz. Niedawno rozpoczęło się też opracowywanie Studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 na odcinku Rabka – Chyżne (granica państwa).

Przygotowanie wszystkich dokumentów trwa dużo dłużej niż sama budowa, ale w procesie inwestycyjnym nie można tych   etapów pominąć. Prace obejmują przygotowanie m.in.: Koncepcji programowej, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego czy wykonanie prac projektowych. Uwzględniają również uzyskanie zgód, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, uzyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację.

S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna)

18 czerwca 2021 r. wybrana została oferta na wykonanie badań geofizycznych (metodą elektrooporową – ERT i sejsmiczną – SRT-P, MASW) oraz ich opracowanie dla tej inwestycji. Gdy tylko wybór komisji przetargowej się uprawomocni, podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Badania te są konieczne do opracowania koncepcji programowej inwestycji.

Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie GP. Status drogi ekspresowej otrzymała w maju 2016 r. decyzją Rada Ministrów. Ustalono wówczas przebieg drogi ekspresowej S52, która prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7. Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa o długości ok. 61 km będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na tym odcinku powstanie 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice,   Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów. Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r., ale do tej pory nie jest ona prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Nadal czekamy na rozstrzygnięcie NSA w tym zakresie.

Prace dokumentacyjne są kontynuowane. W kwietniu 2020 r. Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu inwestycji dla tej drogi, a 31 sierpnia 2020 r. podpisano aneks na dokończenie opracowania dokumentacji w stadium Koncepcji programowej do lutego 2025 r. Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), w systemie Projektuj i buduj i podziale na pięć odcinków, powinno nastąpić w II połowie 2024 r. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I połowie 2025 r., a realizacja robót budowlanych w latach 2027-2031.

GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. W ten sposób Bulowice się zintegrują z Inwałdem. Tylko po co tyle kasy wydawać?
    Natomiast w sprawie S-1 cisza. Urzędnicy przerzucają się papierkami, a początku budowy nadal nie widać. W 2016 Beata Szydło triumfalnie obwieściła: „Budowa S1 staje się faktem”. W 2018 oświęcimomline donosił: „Trwają intensywne prace nad odcinkiem Mysłowice „Kosztowy II” – Bielsko-Biała „Suchy Potok”. Gdzie te prace – pytam się?

Send this to a friend