Informacje

BRZESZCZE. Powstanie nowy cmentarz komunalny

Nowy cmentarz powstanie przy ul. Przecieszyńskiej
25 czerwca w Urzędzie Gminy została podpisana umowa na roboty związane z budową nowego cmentarza komunalnego w Brzeszczach. Zadanie realizować będzie firma TERRA MOTA sp. z o.o. z Gorlic. Prace potrwają do listopada 2022 roku.
Budowa nowego Cmentarza Komunalnego w Brzeszczach to inwestycja niezbędna dla mieszkańców Gminy. Wg szacunków zarządcy cmentarza na obecnej nekropolii miejsc pochówku (szacując wg dotychczasowego natężenia pochówków) zabraknie za ok. 1,5 roku. Stąd też władze Gminy podjęły działania zmierzające do wyznaczenia nowego terenu pod cmentarz oraz opracowania stosownej dokumentacji i uzyskania pozwoleń.

Koszt całej inwestycji to ok. 21 milionów złotych. Zdecydowano o realizowaniu zadania etapami, obejmującymi funkcjonalne całości, umożliwiającymi jak  najszybsze oddanie do użytku części powierzchni grzebalnej. Etap pierwszy budowy Cmentarza Komunalnego stanowi samodzielną całość i umożliwi dokonywanie pochówków. Powstaną 42 miejsca pochówkowe oraz kolumbarium.

Szczegółowy zakres robót pierwszego etapu zadania obejmuje m.in. roboty przygotowawcze: niwelację i utwardzenie terenu, karczowanie drzew, roboty ziemne, zbiornik retencyjny z odpływem, chodniki i nawierzchnie z kostki brukowej. Zagospodarowanie terenu obejmować będzie także wykonanie ogrodzenia całego terenu przyszłego cmentarza (ogrodzenie palisadowe na słupach stalowych oraz przęsła stalowe), dostawę i montaż małej architektury: (tablica informacyjne i ostrzegawcze, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci).

W ramach inwestycji wykonany zostanie zjazd z drogi publicznej, parking z 15 miejscami, chodniki i place manewrowe.  W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 933 ul. Ofiar Oświęcimia wybudowany zostanie chodnik. Ponadto utwardzony zostanie teren o pow. ok. 2260 m2  (utwardzenie tłuczniem łamanym dla tymczasowych miejsc  postojowych od strony ul. Przecieszyńskiej oraz pod miejscem przeznaczonym na kaplicę, która powstanie w kolejnym etapie realizacji inwestycji).

Infrastruktura zewnętrzna cmentarza wykonana w pierwszym etapie obejmować będzie instalacje sanitarne i deszczowe – kanalizację deszczową, drenaż terenu cmentarza, przyłącze wody wraz z studnią wodomierzową.  Przebudowana zostanie linia średniego napięcia i wybudowane będzie oświetlenie zewnętrzne – 18 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Ważnym elementem będzie renowacja i przeniesienie kapliczki przydrożnej (krzyża) z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 933 na teren cmentarza.

Termin prac, zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, to 30 listopada 2022 roku.
Wartość robót wynosi 4,48 miliona złotych, w tym ok. 950 tysięcy pochodzi ze środków budżetu państwa w ramach pozyskanej przez Gminę Brzeszcze dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

UG Brzeszcze
Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Wobec planu likwidacji kopalni w Brzeszczach to chyba jedyna sensowna tam inwestycja.

Send this to a friend