Informacje

KRAKÓW. Pożegnanie Wojciecha Grzeszka

W Bazylice Mariackiej odprawiono żałobną mszę święta w intencji zmarłego Wojciecha Grzeszka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Żegnali go bliscy, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych, rządowych i samorządowych. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po mszy spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.

Przychodzi nam dzisiaj pożegnać śp. Wojciecha Grzeszka, który odszedł od nas po zmaganiach z ciężką chorobą. W zmarłym żegnamy człowieka bardzo nam bliskiego, a jednocześnie osobę bardzo zasłużoną dla naszego regionu oraz dla całej naszej społeczności samorządowej, przez długie lata pełniącą istotne i odpowiedzialne funkcje publiczne – między innymi przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, radnego i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Tracimy człowieka dobrego i szlachetnego, wiernie służącego Rodzinie, Rodakom i Ojczyźnie. Tracimy patriotę, który własną postawą dawał przykład miłości do Polski, walcząc o właściwy ustrój państwowy, zabiegając o sprawiedliwość społeczną oraz godne życie Polek i Polaków. Tracimy Przyjaciela i Kolegę znanego ze swojej życzliwości wobec bliźnich, którym chętnie okazywał gorące serce, a potrzebującym udzielał pomocy i dobrej rady. Tracimy Społecznika, który z oddaniem poświęcał się ludzkim sprawom, podobnie jak z wielkim zaangażowaniem pracował na rzecz mieszkańców Małopolski i naszej samorządowej wspólnoty

– tymi słowami pożegnał Wojciecha Grzeszka, prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Tuż po mszy świętej Wojciech Grzeszek został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

***

Wojciech Grzeszek był przewodniczącym Zarządu Małopolskiego Regionu NSZZ „Solidarność”, radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, działaczem opozycji demokratycznej w PRL.

Urodził się w Krakowie w 1954 roku. Pracował jako korektor i specjalista ds. organizacji zarządzania w Drukarni Narodowej w Krakowie. We wrześniu 1980 roku wstąpił do „Solidarności”. W stanie wojennym kolportował wydawnictwa podziemne.

Od 2001 roku był przedstawicielem „Solidarności” Regionu Małopolska w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, potem został jej wiceprzewodniczącym. W 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu tytuł „Świadka historii”. W Sejmiku Województwa Małopolskiego pełnił funkcję przewodniczącego komisji polityki prorodzinnej i społecznej.

 

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend