Informacje

POWIAT. Starostwo zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Starosta Oświęcimski podjął działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 25 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

W celu zapewnienia ciągłości pracy Starostwa, zarządzam realizację zadań w szczególnym trybie:

  • kontakt ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu oraz załatwianie spraw odbywać się będzie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej;

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu są publikowane w zakładkach wydziałowych „jak załatwić sprawę w starostwie”.

Korespondencję kierowaną do urzędu można również zostawić po wejściu do budynku Starostwa, w miejscu do tego przeznaczonym.

Odbiór dokumentów będzie realizowany za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W szczególnie uzasadnionych i pilnych przypadkach odbiór osobisty możliwy będzie wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem wydziału dnia i godziny odbioru;

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.oswiecim.pl

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad.

Dziękuję za wyrozumiałość.

Starosta Oświęcimski

(wz. wicestarosta Paweł Kobielusz)

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Bardzo mądra odpowiedzialna decyzja Panie Starosto walki z wirusem . Zdrowie i życie ponad wszystko .

Send this to a friend