Informacje

POWIAT. Rządząca koalicja może kontynuować swoją pracę

Rządząca Powiatem Oświęcimskim koalicja może kontynuować swoją pracę na rzecz mieszkańców. Podczas dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Oświęcimiu udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu.

Udzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu poprzedziło wysłuchanie przez radnych informacji na temat Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2020. Zawarte w nim treści szczegółowo omówił wicestarosta Paweł Kobielusz. Raport to liczący ponad 250 stron dokument, obejmujący w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu. Sporo miejsca poświęcono w nim także historii i atrakcjom miejscowości, które wchodzą w skład obecnego powiatu oświęcimskiego.

– Miniony rok był dla nas trudnym czasem z uwagi na pandemię koronawirusa. Z jej gospodarczymi skutkami będziemy się jeszcze długo zmagać. Myślę że w tej trudnej sytuacji poradziliśmy sobie bardzo dobrze – powiedział wicestarosta, prosząc radę o udzielenie zarządowi wotum zaufania.

Prośbom wicestarosty stało się zadość. Za wotum zaufania głosowali wszyscy radni. Zarówno starosta Marcin Niedziela, jak i wicestarosta Paweł Kobielusz tuż po głosowaniu podziękowali radnym za ten jednoznaczny, doceniający pracę zarządu gest. Włodarze podziękowali także dyrektorowi i personelowi szpitala, pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Rada głosami rządzącej koalicji udzieliła Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Opozycyjny klub radnych PiS wstrzymał się od głosu.

– Dołożymy wszelkich starań i będziemy ciężko pracować, by za rok za absolutorium dla zarządu zagłosowali wszyscy radni – skwitował wicestarosta Paweł Kobielusz.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2020, zawiera ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu na koniec zeszłego roku. Pozytywną opinię z realizacji ubiegłorocznego budżetu Powiatu Oświęcimskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz komisje Rady Powiatu w Oświęcimiu. Dochody wyniosły 205 mln zł, a wydatki było wyższe o 4 mln zł. Mimo zawirowań spowodowanych pandemią, skutkujących m.in. rządowymi ograniczeniami w gospodarce, dzięki rozsądnym decyzjom Zarządowi Powiatu udało się zrealizować kluczowe cele.

Fot. RL / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Praca na rzecz Oświęcimia! Proszę bardzo! W Oświęcimiu jest taka ulica; ulica Dworcowa. Na tej że to ulicy nie uświadczysz przejścia dla pieszych.{ Przy Rondzie PKP, a dalej nic} Ci co próbują przejść – robią to na własną odpowiedzialność. Takim niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie Cynkowej, Dworcowej, Prusa. Proszę w imieniu mieszkańców o zainteresowanie się tym problemem, bo na Radę Zasola nie ma co liczyć! Dodam, że Pani Margol próbowała dawno to załatwić lecz urzędnik miał inne zdanie!

  2. Taa. Najlepiej było za Marszałka. Nikt tak jak On nie podróżował po świecie i nie zwoził kamieni.

  3. Historia oświęcimskiego samorządu pokazuje, że każdy następny zarząd jest coraz słabszy. Ten jest najnudniejszy ze wszystkich dotychczasowych. Kolorowe garnitury, botoks i siłownia.

Send this to a friend