Informacje, Kultura

POWIAT. Pierwsza edycja konkursu „Mecenat Małopolski”

Iwona Gibas. członek Zarządu Województwa Małopolskiego
19 maja w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie beneficjentów konkursów: Mecenat Małopolski – I edycja, Kapliczki Małopolski oraz Ochrona zabytków Małopolski. W wydarzeniu z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, właścicieli zabytkowych obiektów z terenu powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowała członek zarządu Iwona Gibas.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli również udział radni województwa Rafał Kosowski i Andrzej Wójcik.

Mecenat Małopolski – I edycja

Do pierwszej edycji konkursu „Mecenat Małopolski” w 2021 roku zgłoszono 522 oferty, na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego ok. 18,6 mln zł. Dotację otrzymały 182 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe.

W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 620 tys. zł. Tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono 2 mln 420 tys. zł

– mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu wspierane są zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski. Są to działania na rzecz edukacji kulturalnej i animacji kultury, wzmacniające, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową, czy też polegające na przygotowaniu wydarzeń artystycznych promujących kulturę Małopolski w kraju i na arenie międzynarodowej

– dodaje Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

Konkurs Kapliczki Małopolski

26 kwietnia 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2021” udzielając pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Po uwzględnieniu opinii i rekomendacji Komisji konkursowej oraz Zarządu Województwa Małopolskiego, Sejmik Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 550 tys. zł na realizację 52 zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach z terenu Małopolski

– mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są świadectwem religijności, przywiązania do tradycji mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także elementem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną

– zaznacza członek zarządu Iwona Gibas.

Konkurs Ochrona zabytków Małopolski

29 marca 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, uchwałą w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, rozstrzygnął I edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”.

Do 15 grudnia 2020 r. złożonych zostało 217 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła ok. 21,6 mln zł.

Na mocy uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację 94 zadań w łącznej kwocie 4 milionów złotych. Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków pozwoli na wykonanie wielu prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego

– zaznacza Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Małopolska jest wyjątkowo bogata w spuściznę kulturową. W regionie znajduje się około 50 000 zespołów zabytkowych. Spośród tej liczby do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisanych jest 3 080 obiektów. Są to układy urbanistyczne i ruralistyczne, kościoły i klasztory, zamki, fortyfikacje i zespoły obronne, pałace i dwory, zabytkowe domy, zabytki techniki oraz budynki użyteczności publicznej.

Taka liczba skarbów światowego dziedzictwa daje Małopolsce prymat w skali kraju i znaczące miejsce wśród regionów Europy. A takie spotkania jak dzisiaj napawają optymizmem. Naszym wspólnym zadaniem jest rozwój kultury i ochrona kulturowego dziedzictwa

– podkreśla Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego każdego roku przeznacza środki finansowe na wspieranie prac konserwatorskich podejmowanych przez właścicieli zabytkowych obiektów w regionie. W latach 1999-2021 z budżetu Województwa Małopolskiego przekazano w formie dotacji w sumie ponad 72,5 mln zł. A beneficjenci podjęli się realizacji 2130 zadań konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Beneficjenci ww. konkursów z terenu powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego otrzymali w tym roku 735 tys. zł w ramach wsparcia dla kultury z budżetu Województwa Małopolskiego.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend