Informacje, Wideo

POWIAT. Powstał kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej Oświęcimia i jego okolic

Wody Polskie zakończyły prace inwestycyjne na „Węźle Oświęcimskim”. Dzięki kompleksowemu systemowi ochrony przeciwpowodziowej, który obejmuje modernizację wałów, a także budowę i przebudowę pompowni, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego, w tym rejonu Muzeum Auschwitz-Birkenau.

binary comment

Zadanie zwiększa bezpieczeństwo powodziowe ponad 12 tys. mieszkańców oraz Muzeum, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace budowlane i modernizacyjne realizowane były przez dwa lata. Wartość inwestycji wynosi blisko 70 mln zł, projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa.

Inwestycja zabezpiecza obszar 33 km2. Jest to newralgiczny obszar, w którym zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie zagrażała również Muzeum Auschwitz-Birkenau. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające Muzeum. Wówczas Rada Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Realizacja projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, jej celem jest również ochrona historycznego obiektu o międzynarodowym znaczeniu.

binary comment

W uroczystym zakończeniu inwestycji uczestniczyli Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Monika Niemiec-Butryn oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala.

Inwestycja ważna dla regionu

Zrealizowane przedsięwzięcie chroni obszary o dużym znaczeniu gospodarczym: tereny przemysłowe i rolnicze, o dużym zagęszczeniu infrastruktury. Są to również obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000, jak również stanowiące dziedzictwo kulturowe o znaczeniu międzynarodowym. Położenie Muzeum Auschwitz-Birkenau ma wpływ na jego zagrożenie powodziowe. Obiekt znajduje się w widłach dwóch rzek Soły i Małej Wisły z dopływającą Przemszą w Kotlinie Oświęcimskiej.

Realizacja projektu Wód Polskich, polegająca na rozbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i obiektów towarzyszących. Prace na „Węźle Oświęcimskim” prowadzone były w kilku etapach.

binary comment

Projekt składa się z sześciu zadań

Inwestycja składała się z sześciu zadań, wśród których były m.in. budowa pompowni na potoku Pławianka, rozbudowa pompowni Gromiec, rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły oraz wiele działań towarzyszących.

 • Rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Małej Wisły oraz obwałowań cofkowych potoku Pławianka, a także budowa pompowni Pławy wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Brzezinka i Pławy oraz poprawiła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Jankowice to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w miejscowości Jankowice.
 • Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Soły w miejscowości Broszkowice, Babice i Bobrek to zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla okolicznych terenów.
 • Rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni Gromiec stanowi ochronę przeciwpowodziową dla okolicznych terenów. Pompownia Gromiec to obiekt przeciwpowodziowy służący do odwadniania zawala, czyli  zlewni potoku Gromieckiego i Kopalnianka w okresach wysokich stanów  wód w korycie rzeki Wisły.
 • Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka w miejscowości Okleśna to poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala gminy Alwernia.

Projekt w całości wpisuje się w cele i założenia Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu i działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wody Polskie / foto: MUW.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

8 komentarzy

 1. Coś wieśniaka z Oświęcimia nie zaprosili. Tyle się dorobił na nekrologu za 11 Milionów. Morze czas zrezygnować Wstydu oszczędź. Nie dotyczy PO.

 2. @brawo nikt żadnej łaski nie robi, że dba o ochronę przeciwpowodziową. Za to urzędnicy biorą kasę. Naszą kasę.
  @ Lukaszenka taki projekt nie powstaje ot tak. Wymaga to czasu i pieniędzy. Biura projektowe słono sobie liczą, więc PO musiało dać kasę. Naszą kasę. Dlatego przestańcie bredzić, że politycy dają nam coś swojego. Oni tyko dzielą pieniądze podatników. Tylko idiota daje się przekupić własnymi pieniędzmi.

 3. Pan Wojewoda Łukasz Kmita, który pochodzi z Olkusza,
  troszczy się o ochronę przeciwpowodziową w Oświęcimiu.

 4. Bez jaj. Za platformy slyszelibysmy że nie ma kasy. PiS to zadanie zrealizował do końca.

 5. W 2014 roku PiS o ile mnie pamięć nie myli jeszcze nie rządził. Więc nie mógł tego przygotować, ale pierś medale wypina.

Send this to a friend