Informacje

POWIAT. Ogłoszenie żałoby na terenie powiatu oświęcimskiego

Marcin Niedziela

Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie powiatu oświęcimskiego w związku ze śmiercią Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli na znak żałoby, zarządza się od dnia 20 września 2021 r. do dnia pogrzebu:

1) opuszczenie flagi powiatu do połowy masztu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz wywieszenie flagi powiatu z kirem na budynkach jednostek organizacyjnych  Powiatu Oświęcimskiego, pod warunkiem, że posiadają flagę powiatu;

2) odwołanie wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym, których organizatorem jest Powiat Oświęcimski, jego jednostki organizacyjne lub Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

§ 2. Apeluje się w tym okresie na terenie powiatu oświęcimskiego do:

1) wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży – o uszanowanie powyższej żałoby;

2) organizatorów imprez o charakterze rozrywkowym – o ich odwołanie bądź ograniczenie lub jeśli to niemożliwe o uczczenie zmarłego minutą ciszy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta

Paweł Kobielusz

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

Send this to a friend