Informacje

OŚWIĘCIM. Zmiany w segregacji szklanych odpadów

W Oświęcimiu bardzo często podpalane są pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych.  Większość jest z nich jest zniszczona. Miasto nie dysponuje wystarczającą ilością pojemników ani środków finansowych na ich zakupów, aby wyposażyć każdą nieruchomość w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Dotychczas prowadzona była zbiórka odpadów ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe.

Ponieważ pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów ze szkła, w przeważającej części rejonów naszego miasta nie są w pełni zapełniane, zasadnym było przeznaczyć część z nich na inne frakcje, które ze względu na pokaźne ilości wymagają podstawiania dodatkowych pojemników. Obecnie w mieście trwają prace związane z przystosowaniem istniejących pojemników do odbioru poszczególnych frakcji, natomiast pojemniki w kolorze zielonym sukcesywnie oklejane są naklejkami z napisem „Szkło”, w których zbierane będzie zarówno szkło bezbarwne jak i kolorowe.

Podejmowane przez miasto działania są związane z zasadami zbierania i segregacji odpadów, które wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na podstawie obowiązujących przepisów selektywnie należy zbierać: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

  1. Ponieważ hotinie to są pieniądze z unii i nie można je wydać na nic innego.

  2. Do Mieszkańca:
    A co Ci da pojemnik z blachy jak w środku same plastiki lub makulatura?
    Chociaż w sumie masz rację, bo to idealny pomysł na termoobróbkę odpadów w procesie spalania „od góry”, a pojemnik pozostanie w pierwotnej formie. Geniusz!

  3. Może ktoś wie o płonącym pojemniku, czy to może wymówka. Mamy często pojemniki przepełnione, szczególnie z makulaturą i plastikiem. W Oświęcimiu są inne zasady dotyczące plastiku niż w innych miastach. Przydałby by się na stronie Zuk szczegółowy opis zasad segregacji.

Send this to a friend