Informacje

OŚWIĘCIM. Rusza elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli

W Mieście Oświęcim w roku 2024 rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie usprawnia cały proces rekrutacji poprzez złożenie przez rodziców wniosku papierowego tylko w jednej placówce.

Wszystkich rodziców zapraszamy do odwiedzenia strony: oswiecim.rekrutacje.edu.pl , na której 04.03.2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana oferta publicznych przedszkoli, regulamin elektronicznego naboru oraz szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z aplikacji.

KORZYŚCI

Elektroniczny proces rekrutacji pozwala na:

Lepsza organizacja. Rodzice mogą wybrać nawet kilka placówek, nie blokując sobie przy tym wzajemnie miejsc. Wydrukowany wniosek składają tylko do placówki pierwszego wyboru.

Łatwe do porównania oferty placówek. Wszystkie placówki opisują swoją ofertę edukacyjną zgodnie z ustalonym standardem, dzięki czemu można je łatwo porównać.

■ Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu. Na specjalnej stronie internetowej zebrane są wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych jest prezentowana publicznie,  natomiast informacje dotyczące konkretnego kandydata dostępne są po zalogowaniu.

■ Zawsze aktualne dane. Rodzice mają stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.

 

Obsługa rodziców/opiekunów prawnych

Kompleksową obsługą rodziców/opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru
– oznacza to, że ze wszelkimi pytaniami, problemami należy zwracać się do placówki, która została wybrana na pierwszym miejscu listy preferencji. Zachęcamy Państwa do podawania w trakcie rejestracji aktualnych
danych kontaktowych, ponieważ znacznie ułatwi to i przyspieszy komunikację z jednostkami.

PIĘĆ KROKÓW DO PRZEDSZKOLA

KROK 1 Rejestracja dziecka. Wejdź na stronę  oswiecim.rekrutacje.edu.pl i  zgłoś kandydaturę.

Zapoznaj się z wyświetlonymi  informacjami, a następnie wpisz PESEL dziecka.

Rodzice dziecka o specjalnych potrzebach  edukacyjnych powinni złożyć wniosek osobiście poza aplikacją wraz z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Uwaga! W przypadku, gdy system odrzuci wprowadzony PESEL dziecka, należy się skontaktować z placówką pierwszego wyboru.

KROK 2 Wybór placówki. Przejrzyj ofertę placówek  i wybierz te, na których najbardziej Ci zależy. W ten sposób powstaje lista preferencji. Jednostka, którą umieścisz jako  pierwszą na liście, będzie Twoją placówką pierwszego  wyboru.
Pamiętaj! Z ofertą placówek możesz się zapoznać od dnia 04.03.2024 r. godz. 10.00.

KROK 3 Uzupełnienie danych. Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Pozostałe pola nie wymagają uzupełnienia, ale pamiętaj, że warto podać chociaż  numeru telefonu i adres e-mail, by pracownicy placówki mogli się z Tobą skontaktować.

KROK 4 Wskazanie spełnianych kryteriów Wskaż kryteria, które spełnia Twoje dziecko. Odpowiedzi wybieraj  korzystając z dostępnych list. W zależności od placówki  lub grupy rekrutacyjnej kryteria oraz ich liczba mogą być różne.
Uwaga! Warto zapoznać się ze sposobem  udokumentowania danego kryterium. Szczegółowa  informacja jest widoczna po wskazaniu kursorem  właściwego dla danego kryterium opisu sposobu  dokumentowania.

KROK 5 Wydruk wniosku. Na zakończenie wystarczy  wydrukować wniosek i zanieść go do placówki pierwszego
wyboru.

Pamiętaj! Na dostarczenie wniosku do placówki pierwszego  wyboru masz czas do 10 marca 2023r. godz. 13.00.

Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Uwaga! Dane dostępowe (login i hasło) tworzone są podczas wypełniania wniosku.

WYNIKI REKRUTACJI

będzie można sprawdzić na listach wywieszonych w przedszkolach lub telefonicznie.
W sytuacji, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do jednej z wybranych placówek, konieczne jest potwierdzenie przyjęcia we wskazanej placówce.
Pamiętaj! Potwierdzenia woli przyjęcia możesz dokonać do dnia 10.04.2024 godz. 13:00
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja  z miejsca w danej placówce.

 

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Jak zwykle pierwszeństwo w zapisach będą mieć ukraińcy. A dla Polskich może zabraknąć,i nikt się tym nie przejmuje.

  2. Może czas Aby młodzi zaangażowali się w kampanię i wystartowali Mamy MUP

Send this to a friend