Informacje

OŚWIĘCIM. Pierwszą nagrodę przyznano za klarowną kompozycyjnie i skuteczną funkcjonalnie propozycję

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział Katowice wyjaśnia, jakimi kierowało się kryteriami w wyborze zwycięskiego projektu na przebudowę hali lodowej w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI LODOWEJ PRZY ULICY CHEMIKÓW 4 W OŚWIĘCIMIU

I NAGRODA – praca nr 5 – zakodowana pod numerem 036
Uczestnik Konkursu:
M.O.C. ARCHITEKCI SP. Z O. O. SP. K., PL. GRUNWALDZKI 8-10/636, 40-127 KATOWICE
Skład zespołu autorskiego:
1. Ewa JANIK
2. Błażej JANIK
3. Małgorzata KAROLAK-GÓRA
4. Karolina SUPRON
5. Klaudia KWAŚNY

Pierwszą nagrodę w wysokości 55 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki przyznano pracy oznaczonej nr 5. Nagrodę przyznano za klarowną kompozycyjnie i skuteczną funkcjonalnie propozycję przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej. Nowe, znaczącej wielkości, kubatury harmonijnie uzupełniają strukturę urbanistyczną i krajobrazową miejsca, którego atmosferę tworzą sąsiadujące tereny parkowe z dominantą istniejącej hali. Poprzez przyjęcie właściwej skali nowej zabudowy oraz dzięki dobrym decyzjom architektonicznym projekt we właściwy sposób zachowuje i eksponuje walory architektoniczne istniejącego obiektu i jego charakterystycznej konstrukcji, a jednocześnie kompozycyjnie spaja część istniejącą i część nową. We wnętrzach autorzy zachowują charakter istniejącej hali, jednocześnie za pomocą prostych środków, organizacji nowego łatwo dostępnego holu oraz reorganizacji dróg komunikacyjnych, zwiększają sprawność jej funkcjonowania. Praca proponuje rozwiązania racjonalne ekonomicznie zarówno pod względem realizacji jak i eksploatacji obiektu. Zaproponowane etapowanie pozwala na ciągłe funkcjonowanie obiektu podczas realizacji inwestycji.ZALECENIA do pracy NR 5.

Sąd konkursowy poddaje pod rozwagę poniższe zalecenia do koncepcji pokonkursowej:
1. w uzgodnieniu z użytkownikiem dokonać uszczegółowienia programu zaplecza szatni, strefy medialnej, monitoringu i ochrony, strefy VIP, stanowisk dziennikarskich i komentatorskich – z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania obiektu,
2. w sposób schematyczny, na rzutach, pokazać model podziału na strefy funkcyjne oraz strefy użytkowania, (wyróżnione kolorem), z oznaczeniem obszarów ogólnodostępnych oraz obszarów z ograniczonym dostępem, a przeznaczonych dla obsługi i VIP,
3. poszerzyć przejście na koronie trybun poprzez likwidację kanałów wentylacyjnych,
4. przeanalizować możliwość powiększenia północnej strony trybun i zaplecza,
5. zapewnić instalację ruchomych przesłon przeciwsłonecznych na przeszkleniach w południowej elewacji hali istniejącej lub inne dla ograniczenia przegrzewania,
6. uwzględnić zagrożenia wywołane osuwaniem się śniegu z dachu istniejącej hali, przewidzieć odsunięcie od budynku wszelkich chodników i przejść w strefie zsuwania się śniegu,
7. wejścia boczne do hali zabezpieczyć zadaszeniami a dojścia do wejść organizować prostopadle do wejść bocznych,
8. docelową lokalizację pomieszczenia dla 2 maszyn rolby przewidzieć w nowej kubaturze, w miejscu, z którego w sposób bezkolizyjny i bez zagrożenia dla użytkowników odbywały się przejazdy maszyn do istniejącej i projektowanej tafli lodowej, zapewnić prosty wyjazd maszyn na zewnątrz obiektu w wydzielone
miejsce dla awaryjnego zrzutu lodu, miejsce zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi,
9. z uwagi na etapowanie inwestycji, wszystkie funkcje (pomieszczenie) niezbędne do właściwego funkcjonowania lodowiska (treningi, mecze, szatnie, administracja, zaplecze i inne) należy zorganizować, jako stałe lub tymczasowe w nowej części kompleksu, na czas przebudowy hali istniejącej,
10. przy obiekcie, dla drużyny przyjezdnej, przewidzieć wyodrębnioną bezpieczną strefę dojazdu i parkowania, z możliwością jej stałego lub czasowego wydzielenia, mieszczącą miejsce dla 2 autokarów i do 10 samochodów osobowych, wydzielony parking dla administratora obiektu, VIP-ów, zawodników i pojazdów specjalnych – pogotowie, straż pożarna,
11. agregaty chłodnicze zlokalizować w miejscu z wykorzystaniem naturalnego zacienienia jednostek,
12. w ramach inwestycji przewidzieć budowę instalacji fotowoltaicznej,
13. uzgodnić z Zamawiającym standardy i materiały wykończenia wnętrz i elewacji.
14. Zachować istniejący przejazd techniczny dla pojazdów specjalnych – np.: zwyżki.
Poprzedni artykułNastępny artykuł

13 komentarzy

 1. @capo tutti di cappi To po prostu biznes. Do wyborów wszyscy skakali sobie do oczu, po wyborach radni t jedna drużyna. Cisza w eterze.

 2. pjch jako ogromy fan hokeja idzie do celu po trupach aby zrealizować swoje marzenia i postawić swój pomnik władzy. co tam podatki, co tam komunikacja miejska, co tam modernizacja szkół. ważne żeby się pochwalić przed wyborami mega inwestycjami na miarę miasta stołecznego które w ogóle nie pasują do charakteru miasta. jeden wielki oświęcimski miś. z kładka duchów się nie udało, z cafe rynkiem też, z parkingiem przy dworcu tak samo. może tym razem zaskoczy…

 3. Jakie będą koszty utrzymania obiektu ?

  Czy ktoś analizował czy nas na to stać ?

  Robienie takich konkursików bez analizy kosztów ani potrzeb mieszkańców to wyrzucanie pieniędzy.

  Jeśli utrzymujemy takie obiekty jak lodowisko basen czy OCK, to oferta powinna być skierowana w pierwszej kolejności do mieszkańców.

 4. Będą nowe miejsca pracy z tej okazji? Jak Oświęcim będzie się dzięki temu rozwijał?

 5. Wszyscy zachwycają się projektem tylko skąd miasto zamieża zdobyć kasę na ten remont.?

 6. Chwieruta szuka kasy na wybory lokalne dlatego tak wydaje nasze pieniądze. pS Posprzątają liście na Budowlanych i w mieście . A nie wydawajcie kasę na mrzonki jak mostek kładka i kasa poszła w g……..

 7. Szkoda że nie widziałem o takim konkursie :/ Na wstępie chciałbym zaznaczyć że to jest projekt koncepcyjny nie wykonawczy. Czyli zamysł, wizja projektanta, estetyka . Za tyle pieniędzy brak inwentaryzacji istniejącego budynku i pracy nad przebudową i zmianą funkcji co będzie miało wpływ na koszt na kolejną inwestycję w postaci dobudowy kolejnego obiektu. Nikt nie przeanalizował funkcji istniejących pomieszczeń tylko skupił się na nowej inwestycji. Jednym z przypadków jest kawiarnia i jej przebudowa, aby rozszerzyć zakres jej funkcjonalności. Kawiarnia powinna być niezależna od funkcjonowania lodowiska i dostępna niezależnie od trwających zawodów. Zmiana lokalizacji kawiarni z parteru na piętro. Kawiarnia w moim wyobrażeniu będzie miała przeszklony widok na tafle lodowiska. Nawiązując do sali sportowej na tylnej części budynku umiejscowionej na pierwszym piętrze. Czy nie będzie tańszym rozwiązaniem i będzie spełniać funkcje jeśli powiększy się sale gimnastyczną, a na parterze pozostawi kasę biletową wraz ciągiem komunikacyjnym na obie tafle ? Rozwodzić się można nad wieloma tematami tp. termo izolacji, energia odnawialna, inne funkcji pomieszczeń itp. Itp. Miejmy na uwadze że wykonanie to jedno. Utrzymanie obiektu i jego funkcja, z której korzysta klient ostateczny to drugie. Lekkim sarkazmem nawiąże do siedzisk stalowych naprzeciw Placu Tadeusza Kościuszki. Projektant powinien posiedzieć w okresie zimowym w oczekiwaniu autobus. Czy to jest funkcja czy estetyka? Jedno z drugim powinno iść w parze. Pozdrawiam

 8. Nagrody-100 000, obsługa chyba drugie tyle, nagroda główna 2,4mln złotego.

 9. a ja mam takie pytanie ile kosztowało podatników zorganizowanie takiego konkursu? nagrody, obsługa, ogłoszenia, pensje dla członków komisji itd. proszę radnego adamaszka o interpelację w tej sprawie

 10. Na pierwszy rzut oka cieszy że bryła starego zostaje bo można różnie mówić ale te łuki zawsze się kojarzą z naszą halą.
  Wizualnie nie powala ale jak na 37 tys miasto jest ok.

  Na plus że jest zieleń wokół oraz ten duży hol na wejściu.

  Co do pojemności trybun (bo w sieci już wrze) 3000-3500 to jest maks na co nam potrzeba a nie że będziemy robić na 4-5 tys…na potrzeby co najwyżej jednej imprezy hokejowej w roku.
  Na inne np koszykówka można spokojnie w razie potrzeby dać miejsca na płycie wokół boiska.

Send this to a friend