Informacje

OŚWIĘCIM. Od poniedziałku rusza rekrutacja do szkół

Naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021 rozpocznie blisko 350 siedmiolatków. Nabory do klas pierwszych w oświęcimskich szkołach podstawowych prowadzone będą od 24 lutego do 27 marca. Nieco mniej czasu, bo do 13 marca mają rodzice, którzy chcą posłać swoje dzieci do Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8. Związane jest to z konieczności przeprowadzenia testów sprawnościowych.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenia, a dzieci z obwodu przyjmowane są do szkoły obwodowej „z urzędu”.
Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły, która nie jest dla nich szkołą obwodową, w przypadku dysponowania przez placówkę wolnymi miejscami. Rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są jednak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z kolei wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli będą przyjmowane od 16 do 27 marca. Szczegółowe informacje o zapisach do poszczególnych szkół czy przedszkoli można znaleźć na stronach internetowych placówek.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. …. do Administratora : w jakiej Szkole Podstawowej w Oświęcimiu jest taka hala ?

Send this to a friend