Informacje

OŚWIĘCIM. Nowe stawki podatków od 2021 r.

Październikowa sesja Rady Miasta przyniosła rozstrzygnięcia w kwestii stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. W przypadku 40 – metrowego mieszkania wraz z gruntem opłata wzrośnie z 36 zł na 38,40 zł, a mieszkania 60 – metrowego wraz z gruntem z 54 zł na 57,60 zł. Za dom 150 m kw. i działkę 1000 m. kw z garażem o powierzchni 20 m kw. opłata wyniesie 567,60 zł, podczas gdy w 2020 roku wynosiła 535,20 zł. Opłata za budynek 100 m. kw i grunt 100 m. kw na działalność gospodarczą wzrośnie z 2446 zł na 2544 zł.

Stawki podatku od gruntów w 2021 roku (od 1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,96 zł,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 (od 1 ha),
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,32zł.

Stawki podatku od budynków lub ich części w 2021 roku (od 1 m kw. powierzchni użytkowej):
1. mieszkalnych – 0,64 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,48 zł,
3. zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł,
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 3,21 zł,
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,58 zł,
6. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ( hotele, obiekty noclegowe ) – 12,24 zł

7. od budowli – 2 proc. od wartości

Stawki opłaty targowej w styczniu i lutym obniżone są o 50 proc:
– w dni targowe czyli wtorki, czwartki, soboty i niedziele – 7,00 za 1 m kw. (w styczniu i lutym 3,50 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego metra kw. zajętej powierzchni),
– w pozostałe dni – 5,00 zł (2,50 zł),
– przy sprzedaży odręcznej – 3,30 zł (1,65 zł).
Aktualnie trwają prace legislacyjne odnośnie zawieszenia poboru opłaty targowej w 2021 roku. Takie regulacje zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 30 zł rocznie za jednego psa.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

9 komentarzy

  1. … a mogliśmy mieć Most Duchów. Pan Prezydent chciał dobrze tylko wraże siły sypały piach w tryby.

  2. takie podwyżki to za mało, należy tak dać ludziom w d..ę, żeby wreszcie zrozumieli kogo wybierają

  3. Podatek od nieruchomości jest najbardziej „bandyckim” podatkiem. Pieniądze na zakup lub wybudowanie nieruchomości są już tyle razy opodatkowane, że powinno już im to wystarczyć. Ale nie, im jest mało. Co roku zdzierają z nas dodatkowo. A podatek od przedsiębiorców to są już szczyty zdzierstwa. Policzmy. Załóżmy, że ktoś ma lokal 100 m kwadratowych. Za sam lokal płaci rocznie 2500 zł. Do tego za grunt, załóżmy, że ma tylko dwa ary tj. 200zł. Do tego 100m kostki na parking i dojście – następne 500 zł. Razem to jest około 3000 zł. A jak ktoś ma lokal 200, 300 m kwadratowych? A gdzie reszta opłat. Teraz jest pandemia. Utargi sklepów znikome, barów zerowe, ale podatek trzeba płacić(podwyżka za 2021rok). Nie ma litości. A miasto to nie obchodzi, płacić trzeba. Nawet jak w takim lokalu nie ma działalności jak stoi pusty to i tak płacić trzeba. Ktoś powie, że jak nie zarabia to nich zwinie interes. Może zwinąć ale płacić trzeba za pustostan kwoty jak wyżej. W dzisiejszych czasach trzeba przedsiębiorcą jakiejś ulgi, a jest tylko przykręcanie śruby. Kiedyś w szkole uczyliśmy się jaki to chłop pańszczyźniany był wykorzystywany przez pana bo płacił dziesięcinę. Dziesięcina to tylko 10% od zysku. Teraz przedsiębiorca u nas w Polsce płaci około 80% tego co zarobi. Współczesne niewolnictwo. Piszę tu oczywiście o drobnych przedsiębiorcach, duży sobie jakoś poradzi.

    5%

  4. Czekaj, czekaj, cicho, ciiiiii, bo myślę. To będzie wina tego no …… Kaczyńskiego ? Tak ?

Send this to a friend