Informacje

OŚWIĘCIM. Minister edukacji wyraził zgodę na nowy kierunek

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w dniu 20 lipca 2022 r. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu otrzymała zgodę na uruchomienie pedagogiki resocjalizacyjnej, nowego kierunku o profilu praktycznym, który będzie prowadzony na studiach I stopnia.

Studenci, którzy wybiorą najnowszy kierunek MUP Oświęcim będą mogli wybrać 2 ścieżki kształcenia. Pierwszą w module socjoterapia, która opierać się będzie na zgłębianiu tajników terapeutyzacji zaburzeń psychicznych (emocjonalnych, zaburzeń zachowania), przy wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej.  Drugą w module interwencja kryzysowa polegającą na szeroko zakrojonej pracy z człowiekiem dorosłym. Wiedza, umiejętności
i kompetencje pozyskane w ramach tego modułu będą przydatne podczas udzielania natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa socjalnego i prawnego.

Absolwenci Pedagogiki resocjalizacyjnej zdobędą kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, areszty i zakłady karne, a po uzupełnieniu wykształcenia o II stopień także w sądownictwie). Ponadto będą mogli podjąć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach środowiskowej pracy z dziećmi i młodzieżą,
a także osobami dorosłymi nieprzystosowanymi społecznie.

Wszystkich zainteresowanych studiami na Pedagogice resocjalizacyjnej zapraszamy do śledzenia strony internetowej Uczelni: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/, na której
w najbliższym czasie zostanie podany termin rozpoczęcia rekrutacji na ten kierunek.

Małopolska Uczelnia

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Minister Czerniak… na zdrowej tkance narodu. Jeść mniej i taniej.

Send this to a friend