Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. Miejsce Pamięci ogłaszają międzynarodowy konkurs

Miejsce Pamięci wraz z Instytutem Auschwitz-Birkenau ogłaszają międzynarodowy konkurs, którego hasło brzmi: „Moja pamięć, moja odpowiedzialność. W moim miejscu”. Na zgłoszenia czekamy do 6 marca.

– W obliczu narastania nietolerancji, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw nienawiści, pragniemy poprzez konkurs zachęcić młodzież, społeczników, aktywistów, edukatorów, historyków i wszystkich otwartych na działania, do podjęcia działań przede wszystkim na poziomie lokalnym. Czujemy się w obowiązku kształtować w ludziach, szczególnie w młodych pokoleniach, postawy świadome, wrażliwe społecznie, zaangażowane i odpowiedzialne – powiedziała prezes Instytutu Maria Ossolińska.

Celem konkursu jest znalezienie najciekawszych projektów, które poprzez nawiązania do historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, zwracają uwagę na kwestie naszej współczesnej odpowiedzialności za świat, zwłaszcza w wymiarze lokalnym.

– Naszą ideą jest pokazanie, iż pamięć o Auschwitz może służyć budowaniu odpowiedzialności i uwrażliwianiu ludzi na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę. Bardzo ważne jest dla nas promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich oraz wartości demokratycznych, które są jednym z narzędzi przeciwstawiania się nienawiści i obojętności – dodała Ossolińska.

Zgłaszane prace powinny zawierać opis działań już zrealizowanych lub pomysł na projekt. Kryteriami oceny jurorów będą m.in.: nawiązanie do tytułu konkursu, innowacyjność pomysłu/projektu, możliwość jego realizacji, a także spójność i czytelność prezentacji.

Dopuszczalne języki prac to: angielski, niemiecki, francuski, hebrajski, hiszpański, rosyjski, polski i włoski, zaś objętość teksu nie może przekraczać 6000 znaków ze spacjami. Prace prosimy przysyłać drogą mailową na adres dosomething[at]auschwitz.org do 6 marca 2022 r.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum. Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Miejscu Pamięci, a także będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu w postaci nagrania podczas konferencji organizowanej na początku lipca w związku z 75. rocznicą utworzenia Muzeum.

Instytut Auschwitz-Birkenau podejmuje współpracę międzynarodową i oferuje, w ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau liczne projekty kulturalno-społeczno-edukacyjne. Celem Instytutu jest budowanie i ciągłe poszerzanie sieci osób zaangażowanych w działania dyplomacji pamięci w Muzeum Auschwitz i docieranie do tych, którzy w Miejscu Pamięci nigdy nie byli.

Działania te Instytut podejmuje we współpracy z instytucjami zajmującymi się tematyką Holokaustu na świecie, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami, z osobami zaangażowanymi w tę problematykę.

Pliki do pobrania

regulamin_konkursu_iab_2022.pdf

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. ” narastania nietolerancji, antysemityzmu, ksenofobii” Czy na podstawie tych kilku wyrazów ma się wzorować ten konkurs? To nie pasuje do tematu. W ciężkich czasach niepokoju i agresji wschodniej koniecznie trzeba przypominać o anty polonizmie, braku informacji o ludności polskiej innych wyznań. Przyczyny powstania Obozu w Oświęcimiu którego celem było zwolnienie miejsc w więzieniach takich jak Kraków Tarnów Wiśnicz itp Ubolewam że Izraelskie wycieczki tematyczne przybywające do miejsca masowych mordów nie szanują innych wyznań czego przejawem jest incydent publicznego oddawania moczu przez obywatela Izraela na pomnik ofiar który znajduje się na terenie obozu w Brzezince.

Send this to a friend