Informacje

KRAKÓW. Nocne ćwiczenia na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport

Z inicjatywy Kraków Airport na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie — Balicach odbyły się nocne ćwiczenia, mające na celu weryfikację procedur postępowania i współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia.

Ćwiczenia odbyły się przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego i negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Służby Ochrony i Wojskowej Straży Pożarnej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Służby Ochrony Lotniska, Lotniskowej Straży Ratowniczo – Gaśniczej, funkcjonariuszy Straży Granicznej , Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służb Kryzysowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ich celem było reagowanie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej — w przypadku nieuprawnionego przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym na terenie lotniska.

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. To była także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy. Wszystko odbyło się według założonego planu. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w ćwiczeniu.

Dziękujemy wszystkim służbom na pełne zaangażowanie i udział w ćwiczeniach.

Kraków Airport / Fot. Justyna Fil

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

  1. To rzeczywiście rzadka umiejętność pisiorku – układać wyrazy randomowo, bez cienia związku i logiki. Czegoś takiego nie potrafię.

  2. Czy to prawda, że Pani Szydło nie udostępniła danych umożliwiających Panu Kościelnikowi dokonania wpłaty na jej rzecz wskutek czego Sąd wznowił postępowanie przeciwko niemu i teraz może mu grozić odsiadka?

  3. To jest model tupolewa zamówiony przez Maciereicza, który służył do badań jego komisji nad sposobem zamordowania polskiej delegacji w drodze do Smoleńska przez tuska.

  4. Ja rozumiem, że to są planowe ćwiczenia ale termin mi nie pasuje. Chodzą pogłoski, że generałowie którzy odeszli nie chcieli mieć na rękach polskiej krwi. Mam tylko nadzieję, że pisowcy nie zachowają się jak komuniści w 1970 i 1981 roku.

Send this to a friend