Informacje

BRZESZCZE. Za blisko 75 tys zł otwarli eko-pracownię w szkole podstawowej

Gmina Brzeszcze pozyskała blisko 67 tysięcy złotych na utworzenie i wyposażenie ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach. Dotacja przyznana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwoliła na wyposażenie sali oraz przygotowanie innowacyjnego zaplecza do prowadzenie lekcji i warsztatów z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w nowoczesny i atrakcyjny sposób. W środę 13 grudnia w lekcji otwartej w nowej eko-pracowni wziął udział Burmistrz Radosław Szot, Sekretarz Gminy Magdalena Maj oraz wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Sikora.
Jaka jest różnica pomiędzy pogodą a klimatem? Co to jest efekt cieplarniany, gazy cieplarniane?  Jakie są przyczyny i konsekwencje zmian klimatu w ujęciu lokalnym, ale też globalnym? Co to są odnawialne źródła energii? Jakie rozróżniamy rodzaje energii odnawialnej i nieodnawialnej? Odpowiedź na te pytania już niedługo nie będzie trudna dla uczniów SP nr 2.

W ramach zrealizowanego w ostatnich miesiącach projektu jedna z sal lekcyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza została wyremontowana oraz otrzymała nowe wyposażenie. Obok mebli, sprzętu komputerowego i audiowizulanego zakupione zostały pomoce naukowe – plansze edukacyjne „EKOLOGIA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” oraz pomoce dydaktyczne: zestawy doświadczalne STEM np. zielona energia, czyli energia odnawialna, energia z baterii słonecznych, klasowa fizyka z walizki – Odnawialne źródła energii.

Zajęcia i warsztaty prowadzone w ramach edukacji ekologicznej zyskają na atrakcyjności dzięki zakupowi m. in. programów „Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze” oraz odczynników i szkła laboratoryjnego do ekologicznego badania wody, deszczu i gleby, preparatów biologicznych „życie w wodzie” oraz mikroskopów szkolnych.

W uroczystym otwarciu eko-pracowni w środę 13 grudnia br. udział wzięli: Burmistrz Radosław Szot, Sekretarz Gminy Magdalena Maj oraz Wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Sikora. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała dyrektor ZSP nr 5 w Brzeszczach Iwona Matusik.

Prowadzenie lekcji w nowoczesnej pracowni w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, których dotychczas szkoła nie posiadała,  przyczyni się to podniesienia wiedzy i świadomości uczniów na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatu, a także możliwości podejmowania różnorodnych działań w celu jego ochrony.

Dzięki Pana inicjatywie, samorządowej przedsiębiorczości, nieocenionemu zaangażowaniu we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina Brzeszcze dołączyła do grona Małopolskich Liderów Ekologii – powiedziała podczas otwarcia eko-pracowni Wiceprezes Małgorzatę Sikora, przekazując  na ręce Burmistrza Szota okolicznościowe podziękowanie. – Jestem dumna, że jako WFOŚiGW mogliśmy wesprzeć taką zacną cenną i perspektywiczną inicjatywę środowiskową.

Całkowita wartość projektu „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni OZE w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach”  to ok. 75 tysięcy złotych, w tym dotacja pozyskana przez Gminę Brzeszcze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to blisko 67 tysięcy złotych.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. „Stara religia” ma być ograniczona do jednej godziny w tygodniu, a tam, gdzie nie ma chętnych (w dużych miastach w szkołach średnich uczęszcza po 2-4 uczniów na klasę) ma być w ogóle zlikwidowana. To oczywiście hańba, zdrada i skandal. Tylko co zrobić, gdy młodzi ludzie mają kk w nosie? Hm. Może ich jakoś do chodzenia na religię zmusić? Rzecz do zastanowienia.

Send this to a friend