Informacje, Kultura

BRZESZCZE. Z OSPR zrewitalizują park miejski

Park miejski w Brzeszczach
Już niedługo ruszy realizacja wyczekiwanej przez mieszkańców Gminy Brzeszcze inwestycji! Na zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” Gmina Brzeszcze otrzymała 7,7 miliona dotacji z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI na lata 2021-2025.  Dokumentacja projektowa i pozwolenia budowlane są gotowe. Gdy tylko Rada Miejska zatwierdzi zadanie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Prace powinny rozpocząć się wiosną.

Wielokrotnie, czy to oficjalnie, podczas spotkań i zebrań organizowanych przez Urząd Gminy, czy też wpół anonimowo, w komentarzach internetowych, zwracali oni uwagę, że w centrum miasta brak jest reprezentacyjnego miejsca, łączącego walory przyrodnicze i rekreacyjne. Zwracano uwagę, że obecny „park” niewiele ma wspólnego z faktyczną, wynikającą z definicji słowa, funkcją wypoczynkową. Pogłębiająca się z każdym rokiem degradacja obecnej infrastruktury, nielicznych ławek, wątpliwego uroku muszli koncertowej, lata świetności mającej w okresie PRL-u, nie budowała dobrej renomy włodarzom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w parku miejskim istnieje Miejsce Pamięci – zabytkowa łaźnia oraz latarni podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz.

Zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach”, mające na celu uzyskanie atrakcyjnego i estetycznego wyglądu parku miejskiego, na obszarze którego znajduje się Miejsce Pamięci, idealnie wpisało się w Priorytet 5. „Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim”, zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów w dniu 10 lipca 2020 roku Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. VI etap Programu realizowany będzie w latach 2021-2025.

Prace przy konstruowaniu dokumentu zainicjowały w ubiegłym roku samorządy, wskazując konieczność kontynuacji ważkich inwestycji, mających bezpośredni wpływ na ochronę, ekspozycję, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z faktografią byłego obozu i podobozów KL Auschwitz.

Kolejny etap Programu i blisko 62 miliony dotacji dla samorządów ziemi oświęcimskiej, to efekt wspólnej pracy i negocjacji Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświecim oraz Gmin Oświęcim, Chełmek i Brzeszcze z Radą Ministrów, prowadzonych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. – podkreślił Burmistrz Radosław Szot – Wspólna inicjatywa przyniosła wymierne korzyści. Już w styczniu ruszy realizacja ważnych inwestycji, o łącznej wartości ponad 92 milionów złotych.  Szacunkowa wartość inwestycji przygotowanej przez Gminę Brzeszcze wynosi około 12 milionów, w tym pozyskane przez nas dofinansowanie to  7,7 miliona!

Inwestycja „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” zostanie zrealizowana w perspektywie dwuletniej. W pierwszym kwartale 2021 roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca. Same roboty budowlane ruszą wiosną. W pierwszym etapie wykonane będą roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i utylizacyjne, przebudowa kanalizacji i drenaż obszaru objętego inwestycją. Następnie przyłącza elektryczne, oświetlenie i monitoring.

Mamy nadzieję, że nic nie zakłóci harmonogramu prac i w przyszłym roku o tej porze będą już wykonane ścieżki spacerowe, co ważne – przyjazne rolkarzom i rowerzystom, a także gotowa będzie część strefy rekreacji, czyli boisko i plac zabaw – wyjaśnia Łukasz Kobielusz, zastępca Burmistrza.

Podzielony na strefy wiekowe plac zabaw będzie miał powierzchnię ponad 10 arów. Urządzenia i zestawy zabawowe, dostosowane do umiejętności i koordynacji ruchowej dzieci w różnym wieku, posadowione będą na bezpiecznym podłożu, amortyzującym upadki. Dodatkowo, w celu podniesienia bezpieczeństwa, plac zostanie ogrodzony.


(grafika: plansza z wizualizacją placu zabaw, ze strefami dostosowanymi umiejętności i koordynacji ruchowej dzieci w różnym wieku)

W centralnym miejscu parku, gdzie dziś na trawniku stoją samotnie dwie metalowe bramki, powstanie nowoczesne boisko do piłki nożnej. Oświetlony obiekt, wyposażony w piłkochwyty zabezpieczające użytkowników pozostałych części parku, umożliwi aktywne spędzanie czasu zarówno młodszym, jak i nieco starszym fanom kopanej piłki. Niespodzianką dla mieszkańców jest fakt, iż boisko zostało zaprojektowane w formule umożliwiającej adaptację w okresie zimowym na lodowisko!


(grafika: plansza z wizualizacją boiska do piłki nożnej, z możliwością adaptacji w sezonie zimowym na lodowisko)

Największe zmiany i efekty prac mieszkańcy zobaczą w 2022 roku. Prowadzona będzie kontynuacja prac w strefie rekreacji, obejmująca budowę street-workout’u i skatepark’u. Młodych mieszkańców Gminy z pewnością ucieszy fakt, że nowy skatepark będzie miał powierzchnię ponad 630 m kw! Płyta skatepark’u wykonana będzie na wylewanej betonowej nawierzchni. Kompleks 7 nowoczesnych przeszkód, powstanie w nowoczesnej technice – elementów żelbetowych.

(grafika: plansza z wizualizacją skateparku; na powierzchni ponad 630 m kw. powstanie kompleks 7 urządzeń/przeszkód)

Nowy park zyska nowę muszlę koncertową. Zapleczem do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także codziennego odpoczynku mieszkańców, będzie całoroczny obiekt gastronomiczny (w miejsce sezonowego ogródka) oraz budynek toalet. Drugi etap inwestycji to także Powstanie nowa muszla koncertowa. Zapleczem do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także codziennego odpoczynku mieszkańców, będzie całoroczny obiekt gastronomiczny (w miejsce sezonowego ogródka) oraz budynek toalet.

Obok stref rekreacji i aktywnego wypoczynku, nie zabraknie w zrewitalizowanym parku miejsc na wypoczynek i wycieszenie. Powstanie m.in. „strefa dla seniora”, z ławeczkami i stołami piknikowymi. Ciekawą propozcyją jest także ścieżka edukacyjna „wszystko o pszczołach”. Łącząc przyjemne z pożytecznym, spacerowicze, wśród rabat z roślinami miododajnymi oraz łąki kwietnej, będą mogli zobaczyć pokazowe ule oraz tablice informacyjne przybliżające tematykę pszczelarstwa.

(grafika: plansza z wizualizacją strefy edukacyjnej „wszystko o pszczołach”; ścieżka spacerowa wśród rabat z roślinami miododajnymi oraz z ulami z odzysku)

Zadanie zakończy montaż małej architektury (ławeczek, pergoli) oraz wykonanie wykonanie nasadzeń. W zrewitalizowanym parku zaplanowano ponad 150 drzew, 550 krzewów oraz byliny na rabatach o pow. ponad 240 m kw!

„Mam nadzieję, że brzeszczanie doczekają się w końcu parku z prawdziwego zdarzenia! Wierzę również, że Rada Miejska przychyli się pozytywnie do tego pomysłu, mając na uwadze, jak ogromną kwotę dotacji  pozyskaliśmy na tę inwestycję z budżetu państwa” – podkreśla Burmistrz Radosław Szot

UG Brzeszcze

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

  1. Okazuje się, że tzw Towarzystwo na rzecz ziemi z Oświęcimia próbowało też zablokować budowę spalarni w …. Gdańsku. No to już małe jaja. Te wszystkie info są dostępne w necie.

  2. Wszystkie Oświęcimskie partie są za budową tej spalarni. Ciekawe, kto polecił ją zablokować? Bo 2000 tysiące drzew wyciętych „ekologom” nie przeszkodziło, więc to nie troska o przyrodę.

  3. Wygląda na to, że Ekolodzy” skutecznie zablokowali inwestycję Synhosu. To znaczy, żę gdzieś w pobliżu powstanie następne gigantyczne ekologiczne składowisko odpadów. Kto na ochotnika?

  4. @hotin Wolałbym, żeby władze gmin ościennych zdecydowały się w końcu na spalarnię odpadów wysokoenergetycznych, których składowanie jest najdroższe. Inaczej pójdziemy z torbami. No, chyba, że dla miasta te śmieci to biznes. To nie musi być spalarnia dla całej Polski.

  5. Czuje tutaj rękę pani europosłanki Beaty Szydlo,bez której to ta inwestycja nie miałaby prawa ruszyć.

Send this to a friend