Informacje

ZATOR. Zator chce współpracować z Uniwersytetem Pedagogicznym

18 października 2021 r. w sali senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rektor prof. dr hab. Piotr Borek i Burmistrz Zatora Mariusz Makuch podpisali porozumienie o współpracy. W ramach umowy strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie organizacji wydarzeń naukowych, zajęć, warsztatów i szkoleń naukowych, organizacji praktyk i staży studenckich, opracowywania i publikacji wydawnictw historyczno – naukowych, promocji i upowszechniania nauki i sztuki oraz współpracy projektowej i programowej.

W spotkaniu wzięli udział dr hab. Michał Rogoż Prorektor ds. Nauki UP w Krakowie, dr Konrad Meus z Instytutu Historii i Archiwistyki UP w Krakowie, Piotr Domagała Sekretarz Zatora i Tomasz Wieliczko Zastępca Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Gmina Zator już kilka miesięcy wcześniej podjęła współpracę z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dzięki której we wrześniu br. udało się zorganizować m.in. Zatorski Tydzień Naukowców, cykl spotkań społeczności lokalnej z pracownikami i studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Zator Opowiedziany” oraz rozpocząć projekt Archiwum Społecznego Gminy Zator. To na razie kilka ciekawych inicjatyw, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców.

Po podpisaniu porozumienia przedstawiciele Gminy Zator spotkali się także z Panią dr hab. Agnieszką Chłostą-Sikorską Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki oraz pracownikami naukowymi. Podczas spotkania omówiono kierunki współpracy na 2022 rok.

Zator.pl

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. AP to pierwsza pełowska uczelnie przejęta przez Prawdziwych Polaków. Szczęść Boże!

Send this to a friend