Informacje

ZATOR. 10 lat Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 2022

Z okazji jubileuszu 10 lecia Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 14 grudnia miała miejsce Gala Przedsiębiorczości.

W uroczystości wzięli udział:  gospodarz uroczystości Mariusz Makuch Burmistrz Zatora, Łukasz Słoniowski Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o., Mariola Kocon Pełnomocnik Zarządu KPT, Krystyna Sadowska Dyrektor Działu Obsługi Inwestora KPT, Justyna Czyszek Zastępca Dyrektora Działu Obsługi Inwestora KPT, Stanisław Orlicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze oraz Radni Rady Miejskiej, Katarzyna Lalik Prezes Banku Spółdzielczego w Zatorze, Elżbieta Mostowik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze,  Kierownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele firm prowadzący działalność na terenie Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Uroczystość otworzył Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, który przedstawił prezentację dot. 10 lecia działalności Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, a następnie podziękował i wyróżnił wszystkich przedsiębiorców naszej Strefy. Na uroczystą galę przygotowano okolicznościowe statuetki.

Zatorska Gala Przedsiębiorczości to także okazja do tego, aby podziękować i uhonorować przedsiębiorców za trud włożony w prowadzenie działalności gospodarczej. Podczas uroczystości wręczono nagrody gospodarcze Burmistrza Zatora „Złota Łuska”.

Nagrody gospodarcze w kategorii – Firma Roku wręczył Burmist Mariusz Makuch oraz Wiesław Susek Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, Członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Zatorze.

W kategorii Firma Roku Złotą Łuskę otrzymała Firma Protech Sp. z o. o.

„Protech to największy zakład produkcyjno przemysłowy działający na terenie Gminy Zator w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali w tym produkuje zaawansowane wymienniki ciepła, elementy do zabudowy samochodów ciężarowych – automotive oraz elementy dla przemysłu stoczniowego. Firma skutecznie pozyskuje fundusze unijne stale rozwijając zakres swoich usług. Od ponad dwudziestu ośmiu lat – od początku istnienia firmy – dewizą jej jest szeroko rozumiany rozwój. Protech posiada nowoczesny i zautomatyzowany park maszynowy zapewniający precyzyjny proces obróbki blachy – (jest to ponad 26 w pełni zrobotyzowanych stanowisk).

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 743 osoby. W 2022 roku Protech SP. z o. o. zakończył kolejną rozbudowę i powiększył zakład o dodatkowe 14 000 m2. Powierzchnia zakładu to łącznie 30 000 m2.”

Kolejną nagrodę gospodarczą w kategorii Firma Roku otrzymała firma Piotr Kleszcz Bongo Sp. k.

„Firma Piotr Kleszcz „Bongo” Sp.k. prowadzi działalność w branży deweloperskiej. Zaufanie swoich klientów buduje od 2013 roku. Dzięki doskonałej znajomości lokalnego rynku mieszkaniowego, firma w pełni może skupić się na jego potrzebach i oczekiwaniach swoich klientów. W 2014 roku  Piotr Kleszcz „Bongo” Sp.k. udostępniła pierwszy obiekt mieszkaniowy w zabudowie szeregowej przy ul. Mickiewicza w Zatorze. W 2017 roku oddała do użytku apartamentowiec przy ul. Jana Pawła II (tj. 54 mieszkania, i 5 lokali usługowych), a w 2021 roku kolejny blok mieszkaniowy (82 mieszkania). Trzeci jest w fazie ukończenia inwestycji (kolejne 82 mieszkania). W najbliższych 4 latach inwestor planuje wybudować jeszcze 2 kolejne bloki i udostępnić 160 mieszkań. Na przełomie 2026/2027 inwestor planuje także wybudować jeszcze obiekt na ok 40 mieszkań nieopodal pierwszego bloku i będzie on jednocześnie zakończeniem inwestycji firmy „Bongo” przy ul. Jana Pawła II.”      

W kolejnej kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne przyznano trzy nagrody, które wręczył Burmistrz Zatora Mariusz Makuch oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze Elżbieta Mostowik.

Złotą Łuskę w kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne otrzymała firma Scandinavia Resort.

„Scandinavia Resort to firma z branży usług hotelowych. Ekskluzywny kompleks 14 niesamowitych domków i 40 kontenerów dla swoich gości oferuje noclegi w stylu premium. Wśród wyjątkowych atrakcji można zaliczyć Scandi Beach Club, Scandi Spa, Bike Station, Kopuła Sferyczna czy Zatoria Luxury Glamping. Obiekt posiada własną restaurację serwującą lokalne i regionalne potrawy. W 2022 roku firma włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy przyjmując ponad 200 gości. Właściciele aktywnie wspierają także wydarzenia i imprezy organizowane przez Gminę Zator, w tym szczególnie Zatorskie Święto Karpia.”

Kolejną Złotą Łuskę w kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne otrzymała firma Eurowafel.

„Eurowafel” to producent wafli zbożowych. Rodzinna firma korzystając z tradycyjnych i sprawdzonych receptur, w 1984 roku rozpoczęła produkcję wafli. Do ich wytwarzania Eurowafel używa najlepszej mąki i wyłącznie prostych i sprawdzonych składników. Wafle wypiekane są w naturalny sposób. Jak mówią o sobie …Łącząc tradycję z najnowszymi zdobyczami wiedzy o zdrowej żywności, wdrażamy nowe, lekkie i zdrowe produkty, które można podawać na wiele sposobów…

Od początku działalności na terenie Gminy Zator „Eurowafel” aktywnie wspiera wiele organizowanych inicjatyw kulturalnych w tym imprez, festiwali, konkursów, turniejów.

Wyjątkowy smak wafli pamięta niejeden młody uczestnik naszych wydarzeń.”

Złotą Łuskę w kategorii Wybitne Zaangażowanie Społeczne otrzymał również Bank Spółdzielczy w Zatorze.

„Bank Spółdzielczy w Zatorze to wieloletni partner strategiczny Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze wspierający działania artystyczno – kulturalne na terenie Gminy Zator. Bank udziela się również w różnych akcjach charytatywnych oraz aktywnie wspiera lokalne organizacje pozarządowe i placówki oświatowe. Bank Spółdzielczy w Zatorze jest największym lokalnym Mecenasem Kultury w Zatorze i miejscowościach ościennych. Od kilku lat systematycznie realizuje i udoskonala projekt wspierający inteligencję finansową, której celem jest edukacja i kształtowanie osobowości młodego pokolenia w zakresie zarządzania finansami. Rokrocznie Bank Spółdzielczy w Zatorze dla najlepszych uczniów z placówek oświatowych Gminy Zator przyznaje stypendia za wysokie wyniki w nauce.

Z sektorem małych i średnich firm Bank rozwija działalność biznesową poprzez realizację wspólnych inicjatyw biznesowych. Bank uważnie wsłuchuje się w potrzeby środowisk biznesowych i aktywnie wprowadza na rynek nowe rozwiązania technologiczne wspierające procesy biznesowe swoich partnerów biznesowych. Systematyczny rozwój i zaangażowanie w tworzeniu innowacji produktowo-technologicznych zostało docenione przez Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości, które dwukrotnie z rzędu w listopadzie 2021 r. i w listopadzie 2022 r.  przyznało Bankowi tytuł lidera dla Najlepszego Banku Spółdzielczego w Polsce.

W 2022 roku z inicjatywy Burmistrza Zatora zostały także przyznane nagrody specjalne, które razem z Burmistrzem wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze Stanisław Orlicki.

Nagrodę Specjalną otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

„Podczas dzisiejszej uroczystości świętujemy 10 lat działalności Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W tym miejscu pragniemy podziękować za otrzymane wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej na budowę zatorskiej strefy. Gmina Zator otrzymała w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w łącznej kwocie 17 119 740 zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym budowę infrastruktury dróg, chodników, oświetlenia ulicznego i sieci wodno – kanalizacyjnej. Bez wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizacja inwestycji nie byłaby możliwa.”  

Drugą nagrodę specjalną otrzymał Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o.

„Zgodnie z Uchwałą XXXVI/210/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rada Miejska w Zatorze wyraziła zgodę na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na obszarze Gminy Zator obejmującej nieruchomości o łącznej powierzchni 4,9053 ha. To była Uchwała dzięki której pierwsze tereny inwestycyjne zatorskiej strefy zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ostatecznie zgodnie z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa Zator objęła 36 ha. 

– wydano 32 zezwolenia w SSE i 8 decyzji o wsparciu w ramach PSI

– poniesione nakłady firm w SSE wynoszą: 529 079 869,92 zł, a utworzone miejsca pracy to 847 stanowisk.

– 21 firm, uzyskało wsparcie.”

Podczas Zatorskiej Gali Przedsiębiorczości z okazji 10 lecia Funkcjonowania Zatorskiej Strefy Krakowski Park Technologiczny wyróżnił statuetkami „Małopolskim Drzewem Inwestycji i Innowacji” następujące osoby:

– Zbigniew Biernat – Inicjator SAG w Zatorze,

– Mariusz Makuch – Twórczy rozwój gospodarki Zatora,

– Tomasz Wieliczko – Urzędnik z misją,

– Urszula i Witold Płoszczyca – Pierwsi inwestorzy,

– Krystyna i Jan Krupnik – Najwięksi inwestorzy,

– Marek Goczał – Największy pracodawca.

Na zakończenie wystąpił zespół Megitza. Uroczystość poprowadził Tomasz Wieliczko Zastępca Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia

Źródło: Zator.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend