Kultura

WYGIEŁZÓW. Nowy dyrektor małopolskiej instytucji kultury

Od lewej: Witold Kozłowski, Marek Bębenek, Iwona Gibas
Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Marka Bębenka na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Podczas spotkania marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa uroczyście podpisali umowę i wręczyli akt powołania nowemu dyrektorowi.

Niebagatelne doświadczenie i wiedza z różnych obszarów, jaką posiada nowy dyrektor, z pewnością znacząco wpłyną na rozwój działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Serdecznie gratuluję nowemu dyrektorowi placówki i życzę powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz sukcesów w rozwijaniu oferty muzeum

– dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Podpisana 8 lipca umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec i programu jego działania, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie obowiązywała przez 5 lat od dnia powołania nowego dyrektora tj. od 12 lipca 2021 roku.

***

Marek Bębenek jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia podyplomowe kontynuował na Uniwersytecie Śląskim, Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W latach 2012-2015 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – program autorski z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową.

Zawodowo związany z Państwową Strażą Pożarną, w której strukturach pełnił m.in. funkcje: Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie, jednocześnie pełniąc funkcję Komendanta Powiatowego Ośrodka Szkolenia ochotniczych straży pożarnych, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W tym czasie również koordynował wszystkie zadania w zakresie logistycznym związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Związany z działalnością ochotniczych straży pożarnych – w latach 1983-2006 pełnił funkcję Komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzanowie, realizując w tym czasie m.in. budowę nowej strażnicy OSP w Balinie oraz rozbudowy i modernizacje strażnic OSP w Luszowicach i Płazie. Przez 20 lat współorganizował coroczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe „Pomocna Dłoń” dla dzieci z rodzin ubogich, realizowane przez OSP.

Był inicjatorem obchodów jubileuszy Chrzanowskiej Straży Pożarnej, mających na celu prezentację ponad wiekowych tradycji i ceremoniału pożarnictwa Ziemi Chrzanowskiej oraz jego związku z historią i tworzeniem dnia współczesnego tej społeczności. Jest autorem „Monografii chrzanowskiej straży pożarnej 1872-2002”. W 2003 r. zorganizował czasową wystawę pt. „Pod sztandarem świętego Floriana” (w Muzeum w Chrzanowie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu). Jest członkiem-założycielem Kapituły Orderu św. Floriana Cracovia, współpracującej z Bazyliką św. Floriana w Krakowie.

Był jednym z inicjatorów, a następnie nadzorował realizację przez Komendę Wojewódzką PSP, we współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego, projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Za służbę w ochronie przeciwpożarowej oraz współpracę i integrację działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie chrzanowskim, został odznaczony m. in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Ppoż., Rycerskim Orderem św. Jana Kantego, Błękitnym Krzyżem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Złotą Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wieloma odznaczeniami zagranicznymi Czech, Słowacji, Ukrainy i Francji. Ponadto Rada Powiatu Chrzanowskiego uhonorowała go tytułem „Zasłużony dla powiatu chrzanowskiego” (2012). W 2015 r. nominowany został przez tygodnik ziemi chrzanowskiej „Przełom” w plebiscycie „Osobowości Ziemi Chrzanowskiej 25-lecia”.

Źródło: UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Pisowski strażak dyrektorem muzeum i zamku!!! Jak ja lubię te ich odważne roszady kadrowe! Tylko nie zdziwcie się idąc do ordynatora chirurgii, jak natraficie na katechetkę.

Send this to a friend