Informacje

POWIAT. Trwają prace przy budowie zachodniej obwodnicy Kęt z Rządowego Funduszu Polski Ład

W kolejny etap weszły prace na nowo budowanej części obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni od ronda na ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Klasztorną. Aktualnie trwają roboty brukarskie w zakresie budowy ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej oraz budowy lewostronnego chodnika i prawostronnego ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz ze zjazdami. Od połowy października planowane jest asfaltowanie wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami.

Do wykonania pozostaje warstwa ścieralna zatoki autobusowej wraz z montażem wiaty przystankowej, oznakowanie pionowe i poziome, montaż lamp oświetlenia ulicznego typu LED oraz przebudowa ogrodzeń.

Wcześniej, po pracach rozbiórkowych i wycince drzew przebudowano sieci infrastruktury technicznej (wodociągową, gazową, teletechniczną oraz elektroenergetyczną), wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej i oświetleniowej, dolną warstwę konstrukcji drogi w postaci warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wraz ze skrzyżowaniami z os. Kamieniec, z ul. Zieloną oraz z ul. Świętokrzyską, wykonano dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zatoce autobusowej.

Umowa z wykonawcą, firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, podpisana została 7 lutego 2023 r. Termin realizacji robót – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Nadzór inwestorski i archeologiczny pełni BMF Project Mateusz Fujak.

Koszt realizacji inwestycji zgodnie z umową na roboty budowlane to 5.992.505,64 zł brutto.

Zadanie współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w kwocie 4.702.500,00 zł.

UG Kęty

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Jaki nagły wysyp inwestycji przez 7 lat była posucha, a teraz końcówki inwestycji rządowych .Wadowice , Zator, Brzeszcze, Oświęcim, , oraz lokalne drogi powiatowe.Wozy bojowe straży pożarnej, nowa karetka w Oświęcimiu. Kasa na żłobek się nagle znalazła. Drukowane 500 na wypłatę 14 .Totalna kompromitacja obecnego rządu.Acha zapomniałem o dofinansowaniu SOR ów .

Send this to a friend