Kultura

POWIAT. Test z człowieczeństwa w godzinie próby

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i członkini zarządu Teresa Jankowska reprezentowali władze Powiatu Oświęcimskiego na dzisiejszej konferencji popularnonaukowej „Pomoc miała twarz kobiety”. Zorganizowane w auli Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) wydarzenie poświęcone było roli mieszkanek ziemi oświęcimskiej w niesieniu pomocy więźniom KL Auschwitz.

Pierwotnie konferencja miała się odbyć dwa lata temu. Na przeszkodzie stanęła jednak pandemia. Organizowana jest teraz, także w czasie dalekim od stabilizacji, gdy za wschodnią granicą toczy się brutalna wojna, w której z rąk rosyjskich siepaczy giną także cywile. I ta sytuacja wnosi nowy aspekt do dyskusji o roli kobiet niosących pomoc mimo ogromnego zagrożenia – zarówno w okresie hitlerowskiego terroru, jak i teraz za wschodnią granicą.

Dorota Mleczko, dyrektorka Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Andrzej Kacorzyk, szef Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau) – współorganizatorzy konferencji zgodnie podkreślili, że działalność mieszkanek ziemi oświęcimskiej podczas II wojny światowej była znacząca i przybierała różne formy – od spontanicznej pomocy do pracy w szeregach organizacji konspiracyjnych. Kobiety z wielkim oddaniem i niezwykłą odwagą, nie bacząc na koszty i ryzyko, zaangażowały się w pomoc więźniom KL Auschwitz.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński nawiązując do tematu konferencji przypomniał, że misją Muzeum Pamięci jest upamiętnianie osób, które z narażeniem życia niosły pomoc więźniom Auschwitz. Nawiązał do sytuacji w Ukrainie, gdzie niezwykłą odwagą wykazuje się mnóstwo„zwykłych” ludzi, próbując ratować współmieszkańców spod gradu rosyjskich kul.

Starosta przytoczył też słynne słowa byłego więźnia Auschwitz, red. Mariana Turskiego, że „Auschwitz nie spało z nieba” – w nawiązaniu do sytuacji, gdy ludzie obojętnieją wobec narastającego krok po kroku złanie widząc lub starając się nie zauważać łamania praworządności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w skali całego państwa.

Podczas konferencji można było wysłuchać ciekawych wykładów na temat głównych obszarów działań pomocowych świadczonych przez kobiety oraz specyfiki i lokalnych uwarunkowań związanych ruchem oporu w pobliżu KL Auschwitz. Prelegentami byli pracownicy IPN i Muzeum Auschwitz.

Źródło: powiat oświęcimski / Fot. RL

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Podczas konferencji zapomniano o pani Annie Zabrzeskiej, która zaangażowana była w pomoc więźniom Auschwitz. Pani Anna 29 marca br. ukończyła 99 lat.

Send this to a friend