Informacje

POWIAT. Powiat Oświęcimski z uchwalonym budżetem na 2022 rok

Rada Powiatu w Oświęcimiu głosami rządzącej koalicji (Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu) przyjęła dziś budżet Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok. Mimo negatywnych skutków związanych z trwającą pandemią koronawirusa oraz niekorzystnymi dla samorządów terytorialnych rządowymi zmianami podatkowymi, utrzymana została dynamika wydatków inwestycyjnych, w tym na powiatowe drogi, budynki i obiekty sportowe.

Pozytywne opinie o projekcie budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok przedstawiły Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Powiatu. Uchwały budżetowej nie poparli radni klubu PiS (z wyjątkiem radnej tego klubu Ewy Pawlusiak, która wstrzymała się od głosu).

Dochody Powiatu w 2022 r. zaplanowano na poziomie 193 719 837 zł, w tym:

– dochody bieżące w kwocie 179 565 142 zł,

– dochody majątkowe w kwocie 14 154 695 zł.

Największą pozycję w dochodach bieżących stanowią:

  • subwencje w wysokości 88 961 694 zł,
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 43 167 846 zł.

Należy podkreślić, że wspomniana na wstępie zmiana przepisów prawa skutkuje zmniejszeniem dochodów z udziałów w podatkach o co najmniej 10 mln zł w porównaniu z rokiem 2021.

Po stronie wydatkowej najważniejszym przy konstruowaniu budżetu na rok 2022 było zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek w taki sposób, aby mogły prawidłowo realizować swoje zadania.

Wydatki Powiatu ustalono na poziomie 220 967 399 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 183 599 637 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 37 367 762zł, w tym:

  • edukacja (budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu etap II i III) – 14 988 000 zł (40% wydatków majątkowych). Łączny koszt trzech etapów oszacowany jest aktualnie na ponad 59,5 mln zł, a  zakończenie realizacji przewidziane jest na 2023 rok.
  • drogi – 13 995 409zł (37% wydatków majątkowych),
  • kultura fizyczna (kontynuacja budowy obiektu lekkoatletycznego przy popularnym „Chemiku”) – 7 130 000 zł (19% wydatków majątkowych).

W przyszłym roku zaplanowano m.in.: przebudowę – drogi powiatowej ul. Nideckiego w Oświęcimiu (os. Błonie) i drogi powiatowej ul. Niwy, Sportowa i Ofiar Faszyzmu w Brzezince, kontynuację modernizacji ul. Beskidzkiej w Witkowicach i Nadwiślańskiej w Bobrku, ponadto opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej, ul. Głównej, pl. Św. Macieja i Mostowej w Bielanach, ul. Lanckorona w Łazach i ul. Głównej w Grojcu.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty poprzez emisję obligacji i z wolnych środków na rachunku bieżącym. Zadłużenie Powiatu utrzymuje się na niskim poziomie i wynosi 32 mln zł.

Fot. RL / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Jak to? KO zadluza mieszkancow? Slyszalem, ze to tylko pisiory tak robia, ze nasze dzieci, wnuki beda to splacac …

Send this to a friend