Informacje

POWIAT. Powiat Oświęcimski nie żałuje grosza

Budżet Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok charakteryzuje się dużym zaangażowaniem środków na inwestycje, w tym drogowe, oświatowe i zdrowotne. Jednocześnie, jak podkreśla starosta Marcin Niedziela, mimo niekorzystnych zmian narzuconych przez ustawodawcę, jest to budżet stabilny i bezpieczny.

Przypomnijmy, że za przyjęciem budżetu na 2020 r. głosowali radni rządzącej koalicji. Od głosu wstrzymali się radni klubu PiS.

Plan dochodów Powiatu Oświęcimskiego w 2020 r. wynosi 191,8 mln zł. Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów 92% stanowią te na zadania własne. Na pozostałe 8% składają się dochody na zadania zlecone.

Wydatki mają wynieść 209,3 mln zł.

Deficyt w wys. Blisko 17,5 mln zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz z wolnych środków.

Starosta Marcin Niedziela podkreślił, że jest to budżet stabilny i bezpieczny. Jednocześnie podkreślił, że w związku z rządową decyzją o ograniczeniu wpływów z podatku PIT dla samorządów oraz konieczności znalezienia dodatkowych środków na wzrost płac dla nauczycieli i w administracji, w przyszłorocznym budżecie nie udało się zawrzeć wszystkich oczekiwanych przez mieszkańców powiatu inwestycji.

Ogółem na inwestycje zarezerwowano blisko 43 mln zł. Największym wyzwaniem pozostaje dokończenie rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Szacunki wskazują, że ta wieloletnia, bardzo ważna społecznie inwestycja, pochłonie ponad 50 mln zł. W tegorocznym budżecie powiatu na to zadanie zarezerwowano 12,5 mln zł. To największa pozycja pośród wydatków przeznaczonych w br. na inwestycje w powiatowych placówkach oświatowych. Środki w tym dziale zarezerwowano także m.in. na rozbudowę kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach oraz termomodernizację warsztatów Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu (popularne „Ozety”).

Na inwestycje w Szpitalu Powiatowym zaplanowano 2 mln zł. Środki mają pomóc w budowie przewiązek między budynkami lecznicy oraz na dostosowanie lądowiska dla helikopterów do nowych standardów.

Najwięcej środków na inwestycje pochłoną zadania drogowe. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych modernizowane będą m.in. ul. Powstańców Śląskich i Kolbego w Oświęcimiu oraz droga powiatowa przebiegająca przez Gm. Przeciszów. Z kolei z puli OSPR wykonana zostanie przebudowa al. Tysiąclecia na odcinku między ul. Słowackiego a Chemików. Natomiast przy współudziale środków Gm. Brzeszcze planowana jest modernizacja ul. Oświęcimskiej w Skidziniu. Ponadto zarezerwowano środki na drogi (i chodniki) w innych miejscowościach powiatu, m.in. w Gm. Zator (ul. Graniczna i Centralna) i Gm. Chełmek (ul. Nowowiejska, Gorzowska, Mickiewicza), Gm. Kęty (ul. Św. Maksymiliana Kolbe).

BUDŻET POWIATU NA 2020 R.

Na zdjęciu: Wizytacja włodarzy powiatu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. W tegorocznym budżecie na rozbudowę SOSW zaplanowano 12,5 mln zł. 

źródło: powiat oświęcimski

zdjęcie archiwalne Portal OświęcimOnline.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend