Informacje

POWIAT. Policja czuwa nad bezpieczeństwem. Akcja koronawirus

Policjanci powiatu oświęcimskiego patrolując ulice, kontrolują miejsca, które zgodnie z wprowadzonymi przepisami,  związanymi z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa, powinny być zamknięte. Sprawdzają też, czy dzieci i młodzież stosują się do zaleceń, i w wolnym od lekcji czasie, nie grupują się na placach zabaw czy skateparkach.

Dbając o bezpieczeństwo  mieszkańców powiatu policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji oraz Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze, a także policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii,  patrolują ulice i sprawdzają, czy podmioty, które powinny być zamknięte, bądź których działanie powinno zostać ograniczone, stosują się do zaleceń. Przypominamy, że w przypadku naruszenia zakazu sprawcy może grozić grzywna do 5 tysięcy złotych, a w przypadku popełnienia przestępstwa dot. sprowadzenia niebezpieczeństwa poprzez zagrożenie epidemiologiczne  grozi  kara pozbawienia wolności  nawet do lat 8.

Mundurowi kontrolują także miejsca, w których wcześniej można było spotkać duże grupy dzieci i młodzieży, a których teraz dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa swoich najbliższych,  młodzi ludzie powinni unikać.  O zrozumienie i zastosowanie powyższych wytycznych, policjanci apelują również do rodziców i opiekunów. Powinni oni  pełnić odpowiedni nadzór i przypominać swoim pociechom, o potrzebie unikania kontaktów ze znajomymi, a także realizowania, w sposób niecodzienny ,  obowiązków szkolnych,  poprzez odrabianie pakietów edukacyjnych przesłanych przez nauczycieli w formie elektronicznej.

Z kolei na pomoc Policji i innych instytucji, w  związku z obecnym zagrożeniem epidemicznym, mogą liczyć samotni seniorzy lub osoby niepełnosprawne,  pozostające  w domach. Szczególne zadania mają w tym zakresie dzielnicowi, którzy jako policjanci pierwszego kontaktu posiadają największą wiedzę na temat mieszkających w ich rejonach seniorach, osobach samotnych czy niepełnosprawnych. Dzielnicowi pełnią rolę łączników pomiędzy tymi osobami, a odpowiednimi służbami,  fizycznie pomagającymi w zakupach żywności czy lekarstw.

Przypominamy, że osoba potrzebująca pomocy powinna telefonicznie skontaktować się z dzielnicowym swojego rejonu, do którego telefon znajduje na stronie internetowej komendy lub w aplikacji „Moja Komenda” albo też  telefonicznie poprosić o pomoc oficera dyżurnego danej jednostki Policji. Dzielnicowy lub dyżurny, po otrzymaniu zgłoszenia powiadomi odpowiednią instytucję.

Realizacja policyjnych zadań,  w czasie tak dużego zagrożenia epidemicznego, również od policjantów wymaga, aby w sposób szczególny dbali o własne bezpieczeństwo i higienę w służbie. Podejmując interwencję wobec nieznanych osób,  zawsze byli narażeni na kontakt z chorobami zakaźnymi, więc standardem był fakt, że po dokonaniu zatrzymania zawsze dezynfekowali ręce i sprzęt służbowy np. w kajdanki.   Jednakże w sytuacji tak dużego zagrożenia,  stosowane wcześniej zasady bezpieczeństwa i higieny w służbie zostały zaostrzone, więc oprócz osobistych środków dezynfekujących w radiowozach znajduje się także odzież ochronna. Ponadto każdy policjant przygotowując radiowóz do służby, a także i w jej trakcie dokładnie dezynfekuje wnętrze pojazdu.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do zaleceń wydawanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii, aby kierowali się odpowiedzialnością i rozwagą. Z naszej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny na wysokim poziomie, a także pomoc osobom, które w tych trudnych dniach mogą potrzebować szczególnego wsparcia.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

4 komentarze

  1. Zamknąć wszystkie place zabaw te ogrodzone bo ludzie nie rozumieją co to jest epidemia i z dziećmi udają się na place zabaw.

Send this to a friend