Informacje

POWIAT. Laury dla małopolskich liderów przedsiębiorczości społecznej

Podczas wczorajszej gali w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie poznaliśmy zwycięzców i wyróżnionych w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. W tym zacnym gronie znaleźli się Powiat Oświęcimski i Spółdzielnia Socjalna z Chełmka.

– Bardzo dziękujemy wszystkim głosującym na Spółdzielnię Socjalna Albert w Gminie Chełmek, będącą filią naszej Fundacji. Dzięki tym głosom spółdzielnia zdobyła I miejsce w kategorii Nagroda Publiczności – powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Przypomnijmy, że Kapituła Konkursowa po rekomendacji Powiatu Oświęcimskiego zakwalifikowała Spółdzielnię Socjalną Albert z Chełmka do ścisłego finału konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022.

Spółdzielnia powstała w maju 2018 r. Jej założycielami są Fundacja im. Brata Alberta i Fundacja Przyjaciół Fundacji Brata Alberta. W spółdzielni zatrudnione są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Mieści się w Chełmku przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zatrudnieni są byli podopieczni tej placówki, a także oddziałów w Libiążu i Oświęcimiu-Dworach.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w imieniu Spółdzielni pogratulował Powiatowi Oświęcimskiemu wyróżnienia w kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej. W imieniu władz Powiatu Oświęcimskiego wyróżnienie odebrała Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

Powiat rekomendowała do nagrody w tej kategorii Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa. Podkreśliła, że samorząd od trzech lat prowadzi Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski.

„Powiat zdecydował się na organizację programu ponieważ w takiej formule mógł wesprzeć społeczników niezrzeszonych w organizacjach, zagospodarować ich potencjał i świeże pomysły, jak również wzmocnić już działające lokalne podmioty ekonomii społecznej – często takie, które do tej pory nie współpracowały finansowo ze Starostwem Powiatowym” – napisała w rekomendacji prezeska Fundacji Ewa Chromniak.

– Bardzo się cieszymy, że działania Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wzmacniania potencjału społecznego zostały zauważone. To dodaje energii i motywuje do dalszych działań na rzecz ekonomii społecznej, często nazywanej ekonomią wrażliwą. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że rekomendowana przez Powiat Oświęcimski, Spółdzielnia Socjalna Albert, otrzymała Nagrodę Publiczności. Zachęcam do korzystania z usług realizowanych przez tak wspaniałych ludzi – podkreśliła Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa realizowana od 12 lat przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Konkurs ma na celu m.in. wyróżnienie i promocję najlepszych firm społecznych, a więc podmiotów, które z sukcesem łączą działalność gospodarczą z realizacją ważnych celów społecznych.

Sektor ekonomii społecznej liczy w województwie małopolskim ponad 9 tys. różnego rodzaju podmiotów. Są to przeważnie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, czy jednostki reintegracyjne, takie jak kluby i centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej.

Fot. nadesłane

powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Ale, że nie ma wśród nagrodzonych takiego tuza przedsiębiorczości społecznej jak PJCh ? 🙁 Po prostu PiSowska zawiść.

Send this to a friend