Informacje

POWIAT. Kolejna ważna inwestycja dla Małopolski Zachodniej

W poniedziałek, 17 stycznia odbyła się wideokonferencja dotycząca rozbudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 781 na rzece Wiśle w m. Jankowice. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Iwona Gibas z zarządu województwa.

To kolejna ważna inwestycja dla Małopolski Zachodniej. Rozbudowa mostu w Jankowicach zwiększy bezpieczeństwo oraz poprawi komfort podróży. Z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach czyniliśmy starania, aby powstał most tymczasowy z możliwością przejazdu dla samochodów ciężarowych i to się udało

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz lokalni przedsiębiorcy.

Podczas wideokonferencji omówione zostały kwestie dotyczące przebudowy istniejącego mostu oraz budowy mostu tymczasowego.

Podziękowania kieruję w stronę wicemarszałka Łukasza Smółki oraz dyrekcji ZDW za opiekę nad tą ważną i potrzebną inwestycją. Zmodernizowane drogi i mosty usprawniają komunikację na drogach wojewódzkich Małopolski. Proszę samorządy o współpracę oraz pomoc przy tej inwestycji

– dodała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Most tymczasowy o łącznej długości około 280 metrów i szerokości około 12 metrów zostanie poprowadzony po trasie równoległej do odcinka drogi wojewódzkiej podlegającej wyłączeniu z ruchu komunikacyjnego na czas rozbudowy mostu istniejącego na rzece Wisła. Nośność projektowanego obiektu to 40 ton.

Natomiast most docelowy będzie obiektem klasy I o szerokości ponad 12 metrów z jednostronnym chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym powiązanym z istniejącą Wiślaną Trasą Rowerową.

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend