Informacje

POWIAT. Głębsza współpraca samorządów Małopolski Zachodniej

Powiat Oświęcimski przystąpi do Stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej z siedzibą w Oświęcimiu. Forum skupia jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego i olkuskiego.

Na kwietniowej sesji radni Rady Powiatu Oświęcimskiego zdecydowali o przystąpieniu do wspomnianego Stowarzyszenia. Za uchwałą głosowali rajcy rządzącego koalicji. Większość radnych PiS nie poparła tego pomysłu, a część z nich wstrzymała się od głosu.

Pomysł powołania do życia stowarzyszenia skupiającego samorządy Małopolski Zachodniej zrodził się w zeszłym roku. W grudniu w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej. W spotkaniu Powiat Oświęcimski reprezentował wicestarosta Paweł Kobielusz.

O potrzebie powołania Forum Małopolski Zachodniej – stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy tej części naszego województwa mówił wówczas prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wspomniał o potencjale, zarówno ludnościowym, jak i gospodarczym subregionu, wskazując na jego dynamikę i rozwój nowych gałęzi, w tym turystyki. Włodarz przypomniał, że wspomniane powiaty liczą łącznie 550 tys. mieszkańców, co jest niebagatelną siłą.

W podobnym tonie, wskazując na konieczność pogłębionej współpracy powiatów, miast i gmin Małopolski Zachodniej mówili m.in. włodarze Olkusza, Chrzanowa, Andrychowa i Powiatu Chrzanowskiego.

Zgodnie podkreślono, że Forum Małopolski Zachodniej nie jest “robione przeciwko komuś”, lecz po to, by integrować subregion, a przez to stać się kluczowym graczem w strategii Województwa Małopolskiego do 2030 r. i skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne.

W wypowiedziach samorządowców dało się odczuć żal, że Kraków nadal nieco po macoszemu traktuje zachodnie rubieże województwa. Forum Małopolski Zachodniej ma pracować nad tym, by przywrócić naszym powiatom należne im miejsce na mapie województwa  – wynikające z potencjału i rozwoju tego subregionu.

Spotkanie robocze zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia samorządów odbyło się 12 lutego br. w oświęcimskim magistracie. Samorządowcy przeanalizowali projekt statutu stowarzyszenia, wnosząc swoje uwagi. Ustalono wówczas, że po uwzględnieniu poprawek zmodyfikowany dokument zostanie przedłożony poszczególnym radom powiatów, miast i gmin do akceptacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu do przyjętej przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwały:

Zawiązanie Stowarzyszenia pn. „Forum Małopolski Zachodniej” stanowi  wyraz współdziałania oraz współpracy tworzących go gmin i powiatów. Celem Stowarzyszenia będzie: podejmowanie działań integrujących miasta i gminy, wspieranie idei samorządu terytorialnego, wymiana wzajemnych doświadczeń, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast i gmin Małopolski Zachodniej, współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej, tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne, promocja miast i gmin członków stowarzyszenia, partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru”.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Więc cieszysz się, że radni pis głosowali bez sensu?

Send this to a friend