Informacje

POWIAT. GDDKiA chce zamówić z wolnej ręki odcinek trasy S1 Bieruń-Oświęcim

Do konsorcjum firm Porr i Mota-Engil Central Europe wysłaliśmy zaproszenie do udziału w negocjacjach. Rozmowy będą dotyczyć możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na budowę fragmentu S1, pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia, który sąsiaduje z realizowanym przez konsorcjum odcinkiem S1 Oświęcim – Dankowice. Sprawne przeprowadzenie negocjacji pozwoliłoby podpisać umowę jeszcze w II kwartale br.

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tj. umowy z 14 maja 2020 r. dotyczącej budowy drogi S1 Oświęcim – Dankowice. Zgodnie z tym artykułem, zamawiający możeu dzielić zamówienia w tym trybie dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Takie zamówienie ma polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Warunkiem koniecznym jest jednak przewidzenie takiej możliwości w podstawowym zamówieniu i być zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

 

Co negocjujemy

Negocjacje dotyczą zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km, drogi klasy Z (zbiorczej) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) – o długości ok. 2 km, węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. To umożliwi skomunikowanie nowej drogi S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi DK44. Negocjacje będą również dotyczyły czasu uzyskania przejezdności w zakresie trasy głównej S1 oraz obwodnicy Bierunia w ciągu DK44.

 

Uzyskanie przejezdności całym odcinkiem S1 w 2023 r.

Aby osiągnąć najważniejszy cel inwestycji w postaci przejezdnego połączenia istniejącej drogi ekspresowej S1 na odcinku pomiędzy Mysłowicami (węzeł Kosztowy II) a Bielskiem-Białą (węzeł Suchy Potok), 22 lutego 2021 r. unieważniliśmy trwające ponad rok postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy pierwszego odcinka. Wobec zaawansowania realizacji dwóch zadań w ramach budowy S1 pomiędzy Oświęcimiem a Bieskiem-Białą rozstrzygniecie postępowania przetargowego na pierwszy odcinek, spowodowałoby przesunięcie w czasie zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach pierwszego odcinka, co najmniej o rok. Przypominamy, że na odcinek środkowy pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami oraz odcinek południowy pomiędzy Dankowicami a Bielskiem-Białą umowy zostały już podpisane w 2020 roku z przewidywanym terminami zakończenia realizacji odpowiednio 14 sierpnia oraz 3 listopada 2023 r.

 

Co z odcinkiem od Mysłowic do Bierunia

Aby zrealizować całość zadania inwestycyjnego, konieczne jest jeszcze wyłonienie wykonawcy pozostałego zakresu z pierwotnego zadania budowy odcinka S1 Kosztowy II – Oświęcim. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia ostatniego już postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidujemy, że ogłoszenie tego przetargu nastąpi jeszcze w II kwartale 2021 r.

Źródło: GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. Widzę, że Sok zaskarży decyzję o budowie obwodnicy do uni dla dobra mieszkańców.

  2. hotinie masz na myśli budowę elektrowni w Ostrołęce? Tam PiS się bardzo popisało. No le czego się spodziewać po kolegach Putina.

  3. Do roślinki, która podpisuje się „hotlin”. Zgłoś się do psychiatry zanim sam sobie zrobisz krzywdę!

  4. A tam. Lepiej pisowcom. Się zacznie budować się zburzy. Albo jak w Radomiu przez osiedle domków które się nie sprzedają lokalnemu koledze.

Send this to a friend