Informacje

POWIAT. Budowa obwodnicy Oświęcimia i S1 Mysłowice – Bielsko-Biała niezagrożona

W naszej ocenie możliwe jest dalsze procedowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez organy administracji publicznej.

Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała nie zablokuje realizacji inwestycji ani nie będzie miało wpływu na termin udostępnienia drogi kierowcom.

Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Zatem nie można w żaden sposób stwierdzić, iż działania GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej były wadliwe lub błędne.

Odwołania od decyzji środowiskowej

11 czerwca 2015 r., po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) przez biuro projektowe KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne, GDDKiA, złożyła do RDOŚ w Katowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wg wariantu E).

W toku trwania procedury środowiskowej, 30 maja 2016 r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Miesiąc później, bo 30 czerwca 2016 r. RDOŚ w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. Decyzja ta 21 grudnia 2016 r. otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji tej odwołały się organizacje ekologiczne (Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka z Katowic, Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia) oraz dwie osoby fizyczne: właścicielka nieruchomości położonej na przebiegu S1, oraz właściciel lasu prywatnego, przez który przebiegać ma S1. Skargi dotyczyły między innymi przebiegu trasy S1 przez strefy ochronne ujęć wód (w tym dla m. Oświęcimia), potencjalnego niszczenia zbiorników wodnych cennych przyrodniczo, terminów realizacji inwestycji w kontekście czynnej ochrony przyrody.

Odwołania trafiły do GDOŚ w Warszawie, która 10 kwietnia 2020 r. uchylił w części decyzję RDOŚ, w części doprecyzował zapisy, a w pozostałej utrzymał decyzję w mocy.  Zmiany te nie wpływały jednak na możliwość dalszego procedowania dla uzyskania ZRID i pozwoleń wodnych.

20 maja 2020 r. Stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie skargę na decyzję organu II instancji (GDOŚ). 18 stycznia 2021 r. WSA wydał wyrok, oddalając skargę. Od tej decyzji, 6 kwietnia 2021 stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz ziemi z Oświęcimia wniosło odwołanie.

Wyrok NSA nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ

14 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym dotyczącym skargi kasacyjnej (złożonej przez stowarzyszenie Towarzystwo na rzecz Ziemi) od wyroku WSA w Warszawie wydanego w związku z decyzją GDOŚ z dnia 10 kwietnia 2020 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję. Jednocześnie zobowiązał GDOŚ do ponownego rozpoznania sprawy z jednoczesnym dokonaniem kompleksowej oceny wpływu przedsięwzięcia na strefę ujęcia wody, uwzględniając zarówno zarzuty stowarzyszenia, jak i bieżący stan prawny – ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody pitnej Zasole na mocy rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie z 22 lipca 2016 r.

Aktualne informacje o inwestycji znajdziesz na:  https://s1-myslowice-bielsko.pl/.

GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł

9 komentarzy

  1. Anonim też tak myślę Tusku mówi że wygra więc poczekajmy Nowak nam wybuduje!

  2. 300 metrów w górę od tej iwestycji do Soły wpada największy ściek pow. oświęcimskiego. Płyną tam ścieki z Przecieszyna, Wilczkowic, oraz z terenu byłej fabryki domów w Rajsku. Dosłownie gu….a wpływają do Soły. Towarzystwo tego nie widzi?

  3. A, gdzie jest nasza zdolna europoslanka z Brzeszcz? W Brukseli żadnych osiągnąć- to może tutaj pomoze Panu Prezydentowi bo rząd Pisu dokładnie go olewa. Będziemy stać w korkach bo jacyś tzw. EKOLODZY znaleźli żabkę na trasie wytyczonej drogi? A, może problem jest gdzie indziej?

  4. Planowany układ drogowy wariant S1 obwodnica Oświęcimia i Brzeszcz powinienem trafić do kosza, bo będzie niewydolny. Ktoś powinien być za to beknąć. Porównam to do schodów. Od strony Bierunia będziemy wchodzić w po szerokich schodach do Oświęcimia , a od strony Brzeszcz Bielska Pszczyny, po drabinie przez okno na strychu(zakorkowana droga Brzeszcze Rajsko Oświęcim). Ten układ drogowy jest do d.. y.

  5. Przecież ten bełkot urywa się w połowie zdania. Wysłali do ponownego rozpatrzenia, czyli co będzie się dziać w tym czasie?

Send this to a friend