Informacje

OŚWIĘCIM. Zwrot VAT za gaz do ogrzewania domów i mieszkań

Rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem będą mogły otrzymać zwrot VAT od ceny tego paliwa dostarczonego w pierwszym półroczu 2024 r. Wnioski można składać w  Urzędzie Miasta ( Dziennik Podawczy ) w budynku przy ul. Zaborskiej 2, można je  przesłać listownie na adres urzędu lub za pomocą e-PUAP ( wymagany jest podpis kwalifikowany ).

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:
• do dnia 30 września 2024 roku- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
• po dniu 30 września 2024 roku – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Tak wynika z ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Wydłuża ona okres przysługiwania tzw. dodatku gazowego.


Bez zmian pozostaną natomiast warunki, od których zależy uzyskanie dodatku gazowego, oraz zasady jego przyznawania. Refundacja VAT w kwocie wskazanej na fakturze dokumentującej dostarczenie gazu za pierwsze półrocze 2024 r. będzie wypłacana gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na to paliwo – co istotne musi on być zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Uzyskanie refundacji jest też uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł na jednego członka rodziny (jest to ten sam próg, który obowiązuje przy dodatku osłonowym).

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

Send this to a friend