Informacje

OŚWIĘCIM. Wsparcie dla gmin z powiatu oświęcimskiego

W piątek 15 lipca w Oświęcimiu odbył się briefing prasowy dotyczący przyznanego wsparcia tym powiatom i gminom z tych powiatów. Uczestniczyli w nim posłowie: Marek Polak, Filip Kaczyński, Władysław Kurowski, Rafał Bochenek, Krzysztof Kozik oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

14 lipca premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie trzeciego naboru wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. O bezzwrotne dofinansowanie inwestycji mogły ubiegać się rejony, na których obszarze funkcjonowały PGR-y. – Ten program to nowe szanse, nowe możliwości dla dzieci, dla młodzieży z terenów, które pustoszały ze względu na politykę poprzedników – mówił szef rządu. W ramach rozstrzygnięcia do Małopolski trafi ponad 214,3 mln zł na 90 inwestycji, z czego niemal 32 mln zł trafi do samorządów z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego i chrzanowskiego.

– Wyniki rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla samorządowców, ale także dla naszych mieszkańców. To ponad 4 mld zł, które trafią do jednostek samorządu terytorialnego, z czego ponad 30 mln zł trafi do naszego regionu, do powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i myślenickiego. To szansa na impuls, na wzrost gospodarczy, na rozwój przedsiębiorczości, bo to najczęściej lokalni przedsiębiorcy będą realizować te inwestycje. Dlatego stanowczo i zdecydowanie wspieramy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który dba i troszczy się o rozwój każdego regionu, każdej gminy w Polsce – powiedział poseł Marek Polak.

– Cieszę się, że możemy przekazać dziś Państwu dobre wiadomości o dotacjach przyznanych z Funduszu dla gmin popegeerowskich. Wysokość wsparcia dla powiatu wadowickiego jest naprawdę imponująca, bo to blisko 12 mln zł. dla 7 z 10 samorządów. Warte podkreślenia jest, że większość z dofinansowanych zadań to inwestycje proekologiczne, co pokazuje, że nasze gminy dbają o środowisko naturalne. Kiedy powstawał ten program wielu się zastanawiało dlaczego akurat gminy popegeerowskie – właśnie z tego powodu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia również na te małe, lokalne, często zapomniane ośrodki, po to aby cała Polska mogła rozwijać się w sposób zrównoważony – mówił poseł Filip Kaczyński.

– Rząd pod kierunkiem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego nie przestaje inwestować w polskie samorządy. Nie przestaje inwestować w nasze małe ojczyzny, w te większe gminy, ale też w te mniejsze. Dziękuję wojewodzie za wsparcie i dziękuję również parlamentarzystom za wspieranie siebie nawzajem. Jesteśmy jedną solidną drużyną, która prze do przodu i chce, aby mieszkańcy naszego regionu mogli mieć lepsze życie – powiedział poseł Władysław Kurowski.

– Nasze dzisiejsze spotkanie na rynku w Oświęcimiu to dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dobrze współpracuje z samorządem. Chcieć to móc, bo jeśli samorządy mają określone projekty i konkretne plany inwestycyjne to rząd stara się stwarzać przestrzeń do ich rozwijania, tworzenia i materializowania, czego dowodem są realizowane już od kilku lat projekty inwestycji strategicznych Polski Ład, Fundusz Inwestycji Lokalnych czy materializujący się dzisiaj Fundusz dla gmin popegeerowskich – dodał poseł Rafał Bochenek.

– Podział środków dla gmin popegeerowskich to element naszej współpracy jako parlamentarzystów. Nieustannie rozmawiamy z samorządowcami o ich celach i zadaniach, które są potrzebne do rozwoju naszych małych lokalnych ojczyzn. Środki z obecnej edycji Programu trafią do najbardziej potrzebujących gmin, które miały problemy z gospodarstwami popegeerowskimi, gdzie bieda była najbardziej widoczna – mówił poseł Krzysztof Kozik.

– 31 934 722,59 zł to środki, które trafią do powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego i chrzanowskiego na realizację łącznie 18 zadań. Wśród nich jest m.in. przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach. Wartość tej inwestycji to prawie 5 mln zł. Dzięki ogłoszonemu wczoraj przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnięciu powstanie nowoczesne oświetlenie uliczne na terenie gminy Wieprz. Możliwy będzie zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Wadowice. Wspólnie zmodernizujemy ulice w Rajsku i most na kanale Łączany-Skawina. To przykłady inwestycji, które dzięki sprawiedliwemu rozwojowi i zrównoważonym szansom dla gmin i powiatów podniosą jakość życia mieszkańców. Małopolska już niedługo stanie się jednym, wielkim placem budowy. Jestem przekonany, że będą one motorem napędowym inspirującym do podejmowania kolejnych wyzwań. Dziękuję całemu rządowi z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim na czele za troskę i rozwój naszego regionu. Takie programy jak Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych udowadniają, że razem możemy więcej. Że razem jesteśmy silniejsi! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do powiatów i gmin z powiatów, którym dzisiaj wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania, wpłynie łącznie 31 934 722,59 zł, w tym:

•    do powiatu oświęcimskiego:
– Gmina Oświęcim – Modernizacja ulic Edukacyjnej i Przemysłowej w miejscowości Rajsko w gminie Oświęcim: 1 953 326,59 zł;
– Gmina Polanka Wielka – Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I: 1 979 992,00 zł;
– Gmina Zator – Modernizacja odcinków 3 dróg gminnych: 1 900 000,00 zł;
– Gmina Osiek – Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w miejscowości Osiek w gminie Osiek: 1 078 000,00 zł;
– Gmina Osiek – Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karolina w miejscowości Osiek w gminie Osiek: 1 724 800,00 zł;
– Gmina Brzeszcze – Przebudowa i rozbudowa ul. Borowej w Brzeszczach: 4 999 960,00 zł;

•    do powiatu wadowickiego:

– Gmina Brzeźnica – Modernizacja  mostu na kanale Łączany-Skawina w ciągu drogi gminnej nr 470017K w km 0+835 w miejscowości Kossowa: 1 076 160,00 zł;
– Gmina Brzeźnica – Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów w miejscowości Brzeźnica: 1 054 500,00 zł;
– Gmina Tomice – Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach: 588 000,00 zł;
– Powiat wadowicki – Rozbiórka budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach: 2 000 000,00 zł;
– Gmina Wadowice – Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wadowice: 1 999 000,00 zł;
– Gmina Spytkowice – Zakup taboru maszynowego dla poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice: 1 000 000,00 zł;
– Gmina Kalwaria Zebrzydowska – Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków przy Placówce Wsparcia Dziennego DOLANDIA i Klubie Sportowym w Stanisławiu Dolnym oraz Szkole Podstawowej w Brodach: 950 000,00 zł;
– Gmina Kalwaria Zebrzydowska – Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym: 1 800 000,00 zł;
– Gmina Wieprz – Energooszczędne, nowoczesne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Wieprz: 1 999 984,00 zł;

•    do powiatu myślenickiego:

– Gmina Raciechowice – Modernizacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie: 1 960 000,00 zł;
– Gmina Dobczyce – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobczyce: 1 911 000,00 zł;

•    do powiatu chrzanowskiego:

– Gmina Alwernia – Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia: 1 960 000,00 zł.


Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – program zrównoważonego rozwoju

Końcem maja 2022 roku Małopolska otrzymała prawie 2,6 mld zł tylko w ramach rozstrzygnięcia II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład. Jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy tak duże środki popłynęły do małopolskich samorządów. Gospodarze małopolskich gmin i powiatów otrzymali wówczas dofinansowanie w wysokości blisko 2 mld zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. To gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na które łącznie rząd przeznaczył ponad 30 mld zł.

Więcej na temat programu: https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych

Źródło: MUW.PL

Poprzedni artykułNastępny artykuł

14 komentarzy

 1. @Obywatel.

  Z ciebie jest typowy obywatel z lat ’80. Kłamliwy oskarżyciel i menda. Bo innym w życiu wyszło, a tobie nie. Oni są winni. W ZOMO pewnie też byłeś. Typowy PiSior.

 2. Zacisnąć zęby. Mniej i taniej jeść. Na wczasy do lasu. Zbierać chrust. Zap*****lać za miskę ryżu. Ocieplić domy przed zimą. Jak się wzięło kredyt to trzeba go spłacić. Kartki na węgiel. Grać w totka. Polska pod rządami ZjeP. XXI wiek. Hotin bije brawo. Kurtyna.

 3. Jakiś ty mało rozgarnięty. Przecież wiadomo, że kasę ukradł tusk i niemcy. Czy grywasz obywatelu w golfa? Bo to taka teraz modna rozrywka wśród nowych elyt.

 4. Jak widać i czuć u wieśniaka z pod Kent tylko gnój została. Kasę ktoś lub coś z za………… Taka to prawda o władzy w Oświęcimiu.

 5. „za ich rządów to tych pinindzy nigdy nie było i i miało nie być”. No właśnie. Ale teraz – dzięki intensywnej pracy drukarni prezesa Glapińskiego – piniądze są. Takie proste, prawda? Aż dziw, że żaden z peło na tak genialny pomysł nie wpadł.

 6. Hotina nic nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Wyznawcy kurdupla tak mają.

 7. @rewe. A tobie zaprzańcu nawet zachodni rodacy Tuska nie sa wstanie ci pomóc i dlatego ujadasz.

 8. Prawdziwi Polacy swój rozum mają, i totalnymi przygłupami jak wy poniżej ,sobie głowy nie zawracają! DO BOJU POLSKO!

 9. @ @
  być może oni to dranie, a może wręcz przeciwnie, jedno jednak jest pewne, ty jesteś głupi.

 10. Bardzo się cieszę że te pieniądze pochodzące z pensji członków rządu zostaną przyznane na te remonty. Bo przecież nie jest to kasa z naszych podatków chyba, gdyż w takim razie byłby to psi obowiązek władzy, prawda?
  Żartowałem.
  Elyty pisowskie muszą zażerać się kanapkami z kawiorem, wczasować w Monte Carlo i grać w golfa. A dla ludu ciemnego zostaje chrust i miska ryżu. Jeść ludu mniej i taniej – apeluje minister Cz. Zacisnąć zęby i mieć nadzieję – radzi prezydent D. Ocieplić domy przed zimą – woła premier M.
  Co za dranie.

 11. Bareja pełną parą. Ale nawet takie pokazówy wam nie pomogą. Przegracie wybory.

 12. Brawo PiS ! Totalną oPOzycję to chyba szlag trafił,bo za ich rządów to tych pinindzy nigdy nie było i i miało nie być.

Send this to a friend