Informacje

OŚWIĘCIM. Trwają konsultacje społeczne ws. lokalnych uchwał antysmogowych

Zarząd województwa przyjął projekty lokalnych uchwał antysmogowych dla Oświęcimia, Nowego Targu, Skawiny, Krzeszowic i Niepołomic. Tym samym rozpoczęły się konsultacje społeczne tych uchwał – poinformował w czwartek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 14 lipca 2021 r. poprzez formularz dostępny pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt uchwały dostępny jest poniżej oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57 w Krakowie, I piętro, pok. 21, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Jestem za. Wezmą sobie mój piec 4 klasy na który mam wszystkie certryfikaty i pozwolenia i sfinansują nową instalację. W całości.

Send this to a friend