Informacje

OŚWIĘCIM. Teleporady w miejskich przychodniach

W przychodniach  Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu obowiązuje zmieniona organizacja pracy. Dotyczy to przychodni nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury, przychodni nr 2 przy ul. Czecha, przychodni nr 3 przy ul. Słowackiego i przychodni nr 4 przy ul. Garbarskiej. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych są porady telefoniczne. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ogranicza się możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ten sposób umożliwia izolację osób, które mogą stanowić źródło zakażenia i zmniejsza się czas oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. – Pacjenci podczas teleporady otrzymają zalecenia, e-zwolnienie i e-receptę. Jeśli to będzie konieczne otrzymają też zalecenie osobistej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – informuje Wojciech Wokulski, dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.
Do odwołania nieczynne są poradnie specjalistyczne i poradnie dzieci zdrowych, poradnia medycyny pracy.
Badania diagnostyczne (np. USG, RTG, analityka laboratoryjna) wykonywane są tylko u pacjentów z tzw. zleceniem pilnym. Zawieszona jest możliwość rejestracji online.

– Od wszystkich wchodzących do budynków zbierany jest krótki wywiad, którego celem jest identyfikacja pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem. Osoby te proszone są o bezwzględne zaniechanie wizyty w przychodniach, aby nie narażać na zachorowanie innych osób przebywających w budynku – wyjaśnia dyrektor Wokulski.

Osoby, u których występuje duszność, gorączka, kaszel proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tel. 604 197 624 lub z NFZ tel. 800 190 590 (całodobowa infolinia).

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend