Informacje

OŚWIĘCIM. Ruszają Wojskowe Centra Rekrutacji

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zastąpi dotychczasowy Wojewódzki Sztab Wojskowy; zamiast Wojskowej Komendy Uzupełnień pojawi się Wojskowe Centrum Rekrutacji. To tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadza ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

O wchodzących w życie zmianach opowiedzieli dzisiaj podczas wspólnego briefingu prasowego: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal oraz wojskowy komendant uzupełnień ppłk Piotr Waręcki.

– W najbliższą sobotę, tj. 23 kwietnia, wchodzi w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która za fundament przyjmuje trzy filary: zwiększenie finansowania Sił Zbrojnych RP, wprowadzenie koncepcji obrony powszechnej oraz zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Pozwala ona także usprawnić obowiązujące zasady prawne regulujące chociażby działanie administracji wojskowej. Wszystko po to, by polska obronność była nowoczesna i lepiej zorganizowana, a Ci, którzy zdecydują się służyć w szeregach polskiego wojska, mogli przejść rekrutację i niezbędne szkolenie w możliwie najkrótszym czasie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Czas na zmiany

Ustawa o obronie Ojczyzny uchyla 14 ustaw regulujących sprawy obronności i wojskowości, które często zawierały archaiczne przepisy, w tym w szczególności ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa reformuje też administrację wojskową.

– W miejsce Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz Wojskowych Komend Uzupełnień powstają odpowiednio Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z ośrodkami zamiejscowymi miedzy innymi w Krakowie oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji, w Małopolsce z siedzibami w Krakowie, w Nowym Sączu, w Nowym Targu, Oświęcimiu i Tarnowie. Likwidowane zostają Wojskowe Pracownie Psychologiczne, których psychologowie będą wykonywali badania na rzecz orzekania kandydatów o zdolności psychofizycznej do służby wojskowej w ramach WCR – przekazuje płk Marcin Żal, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Główne cele ustawy to:

• zwiększenie budżetu na obronność;

• zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, w tym uproszczenie procedur rekrutacji,

• lepsze wyszkolenie żołnierzy;

• uelastycznienie zasad awansów w Siłach Zbrojnych RP;

• wdrażanie koncepcji obrony powszechnej;

• zwiększenie zainteresowania służbą wojskową i studiami wojskowymi;

• uproszczenie systemów pełnienia służby wojskowej;

• odtworzenie poziomu i jakości rezerw osobowych;

• stworzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby, w tym w szczególności w korpusie szeregowych zawodowych oraz w wojskowych uczelniach wyższych;

• uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych RP oraz zasad pełnienia służby wojskowej.

Dobrowolność służby, lepsze możliwości rozwoju

Dzięki ustawie wprowadzona zostaje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jest ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Przez cały ten okres będą otrzymywali uposażenie w wysokości 4560 zł. Takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie w ciągu kilku lat liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy.

Ustawa daje także żołnierzom lepsze perspektywy rozwoju. W szczególności, wychodzi naprzeciw szeregowym i podoficerom chcącym przenieść się do wyższego korpusu, dla których do tej pory droga do wyższych stopni była często zamknięta.

Dla tych, którzy zdecydują się pełnić służbę dłużej, przewidziano świadczenia motywacyjne. Dodatkowe 1500 zł otrzymają żołnierze o stażu minimum 25 lat, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy. Dla tych natomiast, którzy odbędą minimum 28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej, przewidziano świadczenie w wysokości 2500 zł. Zarówno jedno, jak i drugie świadczenie wypłacane będzie w postaci comiesięcznego dodatku.

Wśród szeregowych stopni wojskowych pojawi się także nowy stopień: starszy szeregowy specjalista.

Rezerwa w nowej odsłonie

– Tworzymy aktywną i pasywną rezerwę. Nie jest to tylko służba na papierze. Wojsko Polskie będzie organizować regularne ćwiczenia, tak aby mieć jak najwięcej wyszkolonych osób, które w razie kryzysu będą od razu gotowe bronić Ojczyzny. Służbę w aktywnej rezerwie będzie się pełnić raz na kwartał jednorazowo, przez co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni co najmniej raz na trzy lata. Żołnierz aktywnej rezerwy będzie znał terminy, w których odbywał będzie szkolenie, po uzgodnieniu z nim lub na jego wniosek, stosownie do potrzeb SZ RP, będzie mógł pełnić służbę w aktywnej rezerwie również w inne dni – tłumaczy Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie ppłk Piotr Waręcki.

– W ramach uproszczenia procedur powoływania, określono, że postępowanie rekrutacyjne wobec osoby ubiegającej się o powołanie do służby wojskowej będzie trwać nie dłużej niż dwa dni. Stosowny wniosek o powołanie, ochotnik może złożyć w dowolnie wybranym przez siebie Wojskowym Centrum Rekrutacji, za pośrednictwem strony internetowej lub środków komunikacji elektronicznej, czyli ePUAP – dodaje ppłk Waręcki.

Przewidziano także specjalny system zachęt dla studentów wojskowych. Uposażenie podchorążych będzie równe uposażeniu żołnierzy zawodowych w tych stopniach. Tworzony jest również program stypendialny dla osób, które po studiach cywilnych chciałyby służyć w wojsku. Siły rezerwy zasili rozbudowany program Legii Akademickiej.

– Dzięki ustawie wydatki obronne osiągną już w 2023 r. poziom nie 2,5% PKB, tak jak było to zakładane wcześniej, ale 3% PKB. Oprócz tego dodatkowe finansowanie Sił Zbrojnych RP zapewnione zostanie dzięki powstającemu przy Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Ustawa o obronie Ojczyzny i zmiany, jakie wprowadza, to szerokie możliwości i perspektywy dla Sił Zbrojnych RP. To także pewna droga do tego, aby tworzyć jedną z najsilniejszych armii Sojuszu Północnoatlantyckiego – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Źródło: muw.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

4 komentarze

  1. Spodnie rurki i gołe kostki natychmiast do wojska. No, chyba, że pacyfiści czyli maminsynki.

Send this to a friend