Informacje

OŚWIĘCIM. Radni zadowoleni z pracy prezydenta

Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia

Podczas sesji 22 czerwca Rada Miasta Oświęcimia uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Januszowi Chwierutowi. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz raport o stanie miasta.

Przedstawiony przez prezydenta kierunek zarządzania miastem poparło 14 radnych, w tym z Koalicji Obywatelskiej – 6, Platforma. Nowoczesna – 4 oraz 2 z KOS 2018, 1 Porozumienie dla Oświęcimia i 1 z Prawo i Sprawiedliwość, przeciw było 4 radnych ( PiS ), a 1 wstrzymał się od głosu ( PiS ). Na sali obrad obecnych było 19 radnych. – Ubiegły rok był zdominowany przez pandemię i wyzwania, które przyniosła. Przypomnę, że uruchomiliśmy wtedy punkt szczepień powszechnych na lodowisku, co było dobrą decyzją, wykonaliśmy 18 tysięcy szczepień. Mimo szczególnej sytuacji epidemicznej, licznych zawirowań finansowych, udało się nam utrzymać miasto na dobrym poziomie. Choć muszę przyznać, że początek roku, gdy z powodu wadliwego prawa straciliśmy 11 mln zł z tytułu podatku od infrastruktury kolejowej nie napawał nas optymizmem. Dobrze się jednak stało, że przepisy zostały zmienione i w tym roku do kasy miasta wpłynęło dodatkowe 2 mln zł – ocenia miniony rok prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Dodaje też, że właściwe funkcjonowanie miasta w tak szczególnym dla wszystkich czasie nie było łatwe. – To, że się nam udało dobrze zabezpieczyć poszczególne sektory miejskie to zasługa naszego zespołu, moich zastępców, skarbnika i i sekretarza miasta, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich – podkreśla. – Zrealizowaliśmy też szereg inwestycji, w tym stworzyliśmy nowe miejsca dla mieszkańców, takie jak park Pokoju czy druga część parku na Zasolu. Współfinansowaliśmy przebudowy dróg prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, udzielaliśmy dotacji z budżetu miasta do wymiany starych „kopciuchów” czy podwyższyliśmy kapitał zakładowy Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę kolejnego budynku. Wszystkie przedsięwzięcia prowadziliśmy w sposób przemyślany – wymienia prezydent. Jak podkreśla pomimo początkowych trudności rok 2021 zakończył się wysoką nadwyżką w wysokości ponad 7 mln zł. – Wykorzystaliśmy ją na zmniejszenie zadłużenia miasta do poziomu 74 mln zł, co w przypadku aktualnej sytuacji gospodarczej, wzroście stóp procentowych i kosztów obsługi kredytów jest dobrym posunięciem – uważa prezydent. Mówi też, że stara się zarządzać miastem w sposób zrównoważony w różnych obszarach. – Chcemy, aby Oświęcim dalej się rozwijał, przyciągał inwestorów i turystów, aby był dla oświęcimian atrakcyjny, ciekawy i wygodny do życia – podsumowuje.

Majątek miasta w 2021 roku wynosił ponad 611 mln zł. W stosunku do 2020 roku wzrósł o ponad 22,1 mln zł. Kolejnym punktem sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie prezydentowi absolutorium. Uchwała absolutoryjna została przyjęta 15 głosami. Wstrzymało się od głosu 5 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość.  W trakcie głosowania obecnych było 20 radnych. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium oraz sprawozdań finansowych wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Komisja Rewizyjna. Dochody miasta wyniosły 248 mln zł, a wydatki były na poziomie blisko 241 mln zł. W minionym roku zanotowano nadwyżkę budżetu w wysokości ponad 7 mln zł.

W 2021 roku zrealizowano wiele inwestycji na ponad 34,2 mln zł, co stanowi 14 proc. wydatków budżetu ogółem. Do najważniejszych należały zagospodarowanie parku Pokoju, podwyższenie kapitału zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę budynku „M”, przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą przy ulicy Szpitalnej, modernizacja ulicy Polowieckiej, przebudowa ulicy Piłsudskiego i ulicy Norwida. To również zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej oraz zagospodarowanie drugiej części parku na Zasolu. Na likwidację starych kopciuchów miasto wydało ponad 1 mln złotych, a na inwestycje w szkołach i przedszkolach ponad 1,2 mln zł. Wspólnie ze starostwem współfinansowało przebudowę ulicy Wyspiańskiego, Sobieskiego, Śniadeckiego, Nideckiego oraz przebudowę ulicy Powstańców Śląskich na łączną kwotę 1,1 mln zł.

Wydatki w 2021 roku w wybranych obszarach przedstawiały się następująco:

Na transport wydano ponad 34 mln zł tj. ok. 14 proc. wydatków ogółem jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego, na dotacje dla powiatu na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz remonty modernizacje placów, dróg gminnych i wewnętrznych.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły ponad 20 mln zł, tj. prawie 8 proc. na zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi.

Administracja publiczna, w tym utrzymanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedli oraz promocja miasta kosztowała ponad 15 mln zł, tj. około 6 proc. wydatków ogółem.

Największą kwotę bo prawie 61 mln zł, tj. około 25 proc. wydatków ogółem, wykorzystano na finansowanie oświaty. Wykonano szereg prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach. W 2021 roku subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 24,1 mln zł. Tylko w 39 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli w mieście.

Na pomoc społeczną wydano ponad 14 mln zł, tj. prawie 6 proc. wydatków ogółem na zasiłki, zaliczki alimentacyjne i różne inne formy pomocy udzielanej dla podopiecznych. W tym dziale są również koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano funkcjonowanie punktu opieki nad chorym w domu, schroniska dla osób bezdomnych.

Na dodatki mieszkaniowe wydano ponad 1,4 mln zł.

Ponad 47 mln zł, czyli około 19 proc. wydatków ogółem przeznaczono na Program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, sfinansowano także działania wspierające rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztowała ponad 18 mln zł, tj. około 7 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg. Ten dział obejmuje również wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Na ten cel poszło ponad 9,8 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki ponad 9,6 mln zł, tj. około 4 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na dotacje dla instytucji kultury.

Wydatki na kulturę fizyczną zamknęły się kwotą 10 mln zł, co stanowi blisko 4 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono między innymi na utrzymanie obiektów sportowych.

W 2021 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 7,7 mln zł oraz spłacono 11,7 mln zł obligacji i kredytów z lat poprzednich. Stan zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniósł 74,37 mln zł, w tym 63,170 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i 11 mln zł kredytów długoterminowych. Ubiegły rok zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 7 mln zł.

UM Oświęcim / foto: archiwum

Poprzedni artykułNastępny artykuł

10 komentarzy

  1. Rządy PiS poza dodrukiem opierają się na ograbianiu ludzi mających jakieś oszczędności (inflacja) łupieniu urzędników (od lat brak waloryzacji pensji) i odbieraniu pieniędzy samorządom. A będzie coraz gorzej.

  2. Hotin ty analfabeto ekonomiczny, pieniądze są moje i innych mieszkańców a nie PiS-u. Nawet nie Twoje bo w którymś z komentarzy napisałeś iż nie pochodzisz z Oświęcimia. Za kopiejki radziecki sługusie nic nie kupisz.

  3. Biorąc taką kase {diety} trudno sie dziwić,że wszyscy radni są zadowoleni,bo nie wiedzą że to sa pieniadze PiSowskie a nie PJCH.

  4. Do przewidzenia. Większość radnych z obozu antyPIS to i głosowania gładko przeszły. Jak się się odwróci i większość będzie anyPO i kacyk będzie z ich obozu, to też będzie gładko przechodzić. A to czy dobrze czy źle się dzieje nie ma najmniejszego znaczenia.

  5. Jezeli dochody miasta jak rowniez inwestycje rosna z kazdym rokiem to miasto 'sie zwija’? Mozna duzo takich komentarzy tutaj przeczytac.

  6. Jeszcze – ulice dzurawe, chodniki krzywe, szkoły w ruinie, mosty się walą. Taki Oświęcim.

  7. Kpina i propaganda… Plac zabaw wiecznie zepsuty, parking przy dworcu pusty, podwórka zaniedbane, zaparkować nie ma gdzie. We wszystkich mediach wieści z ratusza a w nich zgadnij kto? A wszystko co się dzieje to kiełbasa wyborcza.

Send this to a friend