Wideo

OŚWIĘCIM. Powiat Oświęcimski Przyjazny Seniorom

8 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu Przedstawiciele Zarządu Powiatu  – Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński, Wicestarosta Paweł Kobielusz oraz Prezes Stowarzyszenia Manko i Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasz Salwarowski, przy udziale Teresy Jankowskiej – członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zawarli Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom  – Ogólnopolska Karta Seniora.

Powiat Oświęcimski współpracuje ze stowarzyszeniem już od 2019 roku.
Współpraca realizowana jest głównie poprzez organizację inicjatyw proseniorskich i nieodpłatną dystrybucję Ogólnopolskich Kart Seniora  – kart uprawniających do różnego rodzaju przywilejów (głównie w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych) oraz udział w nowych projektach społecznych i informacyjno-edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie, takich jak:
„Stop manipulacji  – nie daj się oszukać!”, „Nie straszmy, ale wspierajmy i aktywizujmy seniorów”!

Wszelkie nasze działania skierowane do tej coraz liczniejszej grupy osób mają na celu kształtowanie, 
jak też utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, oraz integrowanie różnorodnych grup społecznych poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem osób 60+  – informuje Teresa Jankowska – członkini Zarządu nadzorująca współpracę z ngo.
Łukasz Salwarowski wręczając przedstawicielom Zarządu Powiatu Certyfikat samorządu przyjaznego Seniorom zaprosił do udziału w X Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział ok. 4 tys. seniorów ze 100 miast partnerskich z Polski i zagranicy, a podczas konferencji inaugurującej imprezę Teresa Jankowska  – zaprezentowała zebranych gościom dobre praktyki Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wspierania osób w tej grupie wiekowej.
Program Gmina Przyjazna Seniorom skupia 220 gmin, 7 powiatów, w tym  jedyny w Małopolsce powiat – Powiat Oświęcimski.
Starosta Oświęcimski dziękując za dotychczasową współpracę zadeklarował chęć kontynuacji działań na rzecz seniorów w kolejnych latach i wyraził nadzieję, że dobry przykład powiatu oświęcimskiego rozsiewa się po kraju.
Powiat oświęcimski m.in. corocznie udziela dotacji zarówno dla organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych na realizację zadań ukierunkowanych na aktywizowanie seniorów, bierze udział w kampaniach informacyjno  – edukacyjnych skierowanych do seniorów, wspiera działalność naukową i turystyczną uniwersytetów trzeciego wieku działających na naszym terenie oraz promuje wszelkie podejmowane przez te grupy inicjatywy na swej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
W powiecie oświęcimskim, partnerem wspierającym Program jest Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Oświęcimiu.
art. zlecony
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend