Kultura

OŚWIĘCIM. Otwarciu nowej siedziby Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas z zarządu województwa wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Oświęcimiu. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja „Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych”.

Misją Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wspieranie rozwoju naszego regionalnego systemu edukacji. Dbamy w ten sposób wspólnie o dobro przyszłych pokoleń społeczeństwa opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach. MCDN wspiera rozwój zawodowy nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą, działa na rzecz usprawniania organizacji szkół i placówek oświatowych. Są to priorytetowe zadania i cele, które wymagają stosownych narzędzi. Dlatego podjęliśmy starania, by MCDN Ośrodek w Oświęcimiu zyskał również odpowiednią siedzibę. Zaznaczę też jednak, że dzisiejsze wydarzenie i nasza tutaj obecność jest rezultatem współpracy wielu instytucji. To właśnie dzięki tego rodzaju współpracy wytwarza się synergia, która przynosi dobre owoce

– mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Gościnne mury Małopolskiej Uczelni Państwowej  im. rotmistrza Witolda Pileckiego to doskonała lokalizacja, dająca też duże możliwości wzbogacenia oferty i współpracy ze środowiskiem akademickim. Rozwijający się potencjał MCDN oraz stały wzrost liczby szkolonych osób wiąże się z dostosowaniem infrastruktury i bazy dydaktycznej. Nowa siedziba Ośrodka w Oświęcimiu, mieszcząca się w budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej, jest odpowiedzią na te potrzeby

– dodaje marszałek Witold Kozłowski.

 

Tradycyjnego przecięcia szarfy z okazji otwarcia nowej siedziby Ośrodka w Oświęcimiu dokonali: Marszałek Witold Kozłowski, Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego, prof. Sonia Grychtoł – rektor MUP im. rtm. Witolda Pileckiego, dr. Łukasz Cieślik – dyrektor MCDN, Barbara Ledwoń – wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Oświęcimiu, dyrektor departamentu UMWM Dariusz Styrna, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, wiceprezydent Oświęcimia Krzysztof Kania. Nową siedzibę Ośrodka poświęcił następnie o. Arkadiusz Bąk, franciszkanin z pobliskiego Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

W wydarzeniu w Oświęcimiu wzięli również m.in. udział: radny województwa Rafał Kosowski, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Małopolskiej Uczelni Państwowej Justyna Kuglin, Szymon Strzelichowski – wiceprezes zarządu MARR SA, Dorota Mleczko – dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Jacek Stoch, dyrektor Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Właśnie w obiektach tej placówki Powiatu Oświęcimskiego mieściła się wcześniej siedziba MCDN Ośrodka w Oświęcimiu.

Cieszę się dziś podwójnie ze spotkania z Państwem. To otwarcie wpisuje się bowiem w cały, tak dynamiczny proces rozwoju, którego jesteśmy świadkami w minionych latach. Dzięki stworzeniu Małopolskiej Uczelni Państwowej wypiękniały, zmieniły swoje oblicze obiekty, w których się znajdujemy. Tuż obok powstało wspaniałe Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Do obecnej uroczystości również przyczyniło się wiele osób. W szczególności pragnę podziękować Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu

– mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

MCDN ma swoją główną siedzibę w Krakowie. Bazę instytucji współtworzą ośrodki w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie. Od 2019 roku MCDN podjął współpracę na rzecz przygotowania atrakcyjnej oferty w obszarze doskonalenia zawodowego małopolskich nauczycieli z wieloma partnerami. W tym m.in.: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Fundacją Empiria i Wiedza Banku Gospodarstwa Krajowego, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszeniem Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

Podejmowane przez MCDN działania realizowane są w oparciu o podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. Są również odpowiedzią na bieżące problemy. Przygotowywana oferta opiera się na diagnozie potrzeb małopolskiego środowiska oświatowego. Dostosowywana jest również do aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych i prawnych. MCDN konsekwentnie wspierało nasze szkoły w trudnych chwilach walki z pandemią, przygotowując m.in. ofertę edukacji zdalnej, organizując sieci współpracy i samokształcenia.  W ofercie specjalnej MCDN szeroko uwzględnione zostały również wyzwania związane z atakiem Rosji na Ukrainę i w konsekwencji, masową migracją do Polski obywateli Ukrainy. Kompleksowe wsparcie skierowane jest zarówno do nauczycieli ukraińskich jak i polskich

– dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

W wachlarzu działań MCDN znaleźć można liczne przedsięwzięcia projektowe, realizowane w ramach Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Wśród nich inicjatywy takie jak Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Akademia Wawelskiego Dziedzictwa, Akademia Młodego Polaka, Akademia Zarządzania. Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty wspierające rozwój uczniowskich uzdolnień, transformację cyfrową małopolskich szkół czy upowszechnianie modelu edukacji STEAM. Przykładem realizowanych projektów są: Każde dziecko jest zdolne, Małopolskie Talenty, Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, Erasmus+ „DIGITRONICS – edukatorzy dla innowacji w mechatronice”, Zintegrowana Platforma Edukacyjna w Małopolsce, Małopolska Lekcja ENTER.

Nowa lokalizacja MCDN Ośrodka w Oświęcimiu, na co zwracano uwagę podczas uroczystości otwarcia, stwarza też duże możliwości wzbogacenia oferty i pogłębiania współpracy ze środowiskiem akademickim.

Partnerstwo z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu otwiera szerokie horyzonty dla wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, szkoleniowych, mających na celu propagowanie wiedzy. Współpraca międzyinstytucjonalna pozwoli jeszcze trafniej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli w kontekście ich rozwoju zawodowego. Doświadczenia te z pewnością będą pomocne także przy tworzeniu nowych kierunków studiów i programów kształcenia, uwzględniających dynamiczne, zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym zmiany

– mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Wizycie marszałka województwa małopolskiego w Oświęcimiu towarzyszyły spotkania z przedstawicielami instytucji i samorządu. Podczas odwiedzin w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas z zarządu województwa odbyli spotkanie z rektorem uczelni prof. Sonią Grychtoł oraz starostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim.

Następnie w zamiejscowej agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu marszałek Witold Kozłowski spotkał się ze Zbigniewem Starcem, reprezentującym spółkę Małopolskie Dworce Autobusowe. W kolejnym spotkaniu wzięli udział Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego, burmistrz Brzeszcz Radosław Szot, zastępca burmistrza Brzeszcz Łukasz Kobielusz oraz Dagmar Kopijasz z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

 1. Do zaniepokojonego Asa – przykładowe tematy szkoleń (ze strony MCDN):
  – Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem. Albo:
  – Współczesne zagrożenia internetowe wśród osób nieletnich – praktyczne aspekty
  – Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży. Jak je rozumieć? Jak reagować?
  – Ujawnienie przemocy domowej na terenie szkoły – dalsze kroki prawne
  I tak dalej.
  Nie ma tam zajęć z nakładania prezerwatywy na ogórka i o dżenderze.
  Więc zamiast Asie cos pierniczyć bez sensu, najpierw lepiej sprawdź..
  Wstyd ci?

 2. rafcio,
  To nie ta inwestycja i nie ten budynek. Dla MCDN przeznaczono jedno skrzydło budynku już funkcjonującego.

 3. @rafcio Nauczyciele nie nadążają za wytycznymi z uni. Eko, lgbt, korpo, siatki itd. Bez szkoleń unijno-państwowych nie są dopuszczeni do uczniów.

 4. „ze Zbigniewem Starcem, reprezentującym spółkę Małopolskie Dworce Autobusowe”.
  A to nie dyrektoruje w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie? Wyrazy uznania – cóż za wszechstronność i wielowątkowość kompetencji.

 5. Uczelnia, powiat, Oświęcim – tak właśnie rządzi PO Oświęcim. Świetne pomysły płynące prosto z Polanki, Grojca, Jawiszowic i Łęk.

 6. Przepraszam, ale czegoś tu nie rozumiem. Kiedyś Uczelnia chwaliła się nową inwestycją, która posłuży studentom, a tu informacja że jednak posłuży innej instytucji.
  To jak to jest czyżby studenci mieli zajęcia on line?

Send this to a friend