Informacje

OŚWIĘCIM. Nowa wystawa w Auschwitz o Polakach i mieszkańcach ziemi oświęcimskiej

Muzeum podpisało 9 listopada umowę z Generalnym Wykonawcą na realizację projektu nowej stałej wystawy „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej”. Znajdzie się ona w bloku 15 na terenie byłego obozu Auschwitz I.

Na czas realizacji projektu odwiedzającym udostępniona zostanie tymczasowa ekspozycja poświęcona losom Polaków w niemieckim obozie Auschwitz. Znajdzie się ona w salach bloku 21 na początku przyszłego roku.

Podpisana umowa dotyczy przebudowy budynku, prac konserwatorskich oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie nowej ekspozycji. Przeprowadzi je konsorcjum firm: Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz Sp. z o.o. z Krakowa oraz MTMA Sp. z o.o. z Katowic.

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Autorem nowej ekspozycji jest konsorcjum Adventure Sławomir Mazan, Jarema Szandar Sp. J., Koza Nostra Studio sp. z.o.o. oraz Biuro Usług Architektonicznych „Profil” sp. z o.o.

Ekspozycja będzie stanowić rozszerzenie wystawy głównej, w sposób szczególny skupiający się na losach Polaków w KL Auschwitz. Przedstawi historię więźniów obozu rejestrowanych jako polityczni, ale także wszystkie inne kategorie osadzonych w nim obywateli polskich – w tym polskich Żydów, kierowanych do Auschwitz na zagładę.

„Punktem wyjścia dla projektowanej wystawy jest możliwość jej emocjonalnego przeżywania. Utrzymany został przewodni motyw aranżacji, zbudowanej z prostych form geometrycznych o zróżnicowanym zagęszczeniu. Wrażenie ograniczonej wolności, której w czasach funkcjonowania obozu nie doświadczano w ogóle, potęgowane jest poprzez nawiązanie w strukturze oraz identyfikacji wizualnej do poetyckiej wizji kolejnych kręgów piekła Dantego Alighieri” – piszą autorzy projektu.

„W kolejnych salach poziomu 0 zagęszczają się, wraz z każdym kolejnym krokiem, zadaszone struktury ekspozycyjne. Narastające uczucie przytłoczenia potęguje wydźwięk treści dotyczących wojny, okupacji i obozowej traumy. Trzeci segment korytarza mieści nawiązanie do obecnie istniejącej w budynku instalacji artystycznej, symbolizującej więźniów obozu” – czytamy.

Projekt nowej wystawy polskiej w Miejscu Pamięci Auschwitz jest finansowany dzięki nadzwyczajnemu wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja zajmie dwa piętra historycznego bloku 15 w byłym obozie Auschwitz I.

Ekspozycja będzie stanowić rozszerzenie wystawy głównej, w sposób szczególny skupiający się na losach Polaków w KL Auschwitz. Przedstawi historię więźniów obozu rejestrowanych jako polityczni, ale także wszystkie inne kategorie osadzonych w nim obywateli polskich – w tym polskich Żydów, kierowanych do Auschwitz na zagładę.

– W KL Auschwitz zostało uwięzionych ponad 140 tysięcy polskich więźniów. Prawie połowa zginęła lub została zamordowana. W ramach zagłady Niemcy deportowali do obozu także ok. 300 tysięcy polskich Żydów. Wielu Romów, których tu zamordowano, także pochodziło z przedwojennych terenów Rzeczypospolitej. O ich losach opowiemy w nowej ekspozycji – powiedział dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

– Obóz Auschwitz znany jest w świecie przede wszystkim jako miejsce Holokaustu, jednak należy pamiętać, że Niemcy utworzyli ten obóz na początku wojny dla polskich więźniów politycznych. To fundamentalne, by w Miejscu Pamięci pokazywać całość wielowymiarowej historii tego miejsca, dlatego tak ważne jest utworzenie nowej polskiej wystawy narodowej – podkreślił dr Piotr M. A. Cywiński.

Autorem scenariusza ekspozycji jest dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Muzeum Auschwitz.

– Wystawa mówić będzie o początkach wojny i okupacji niemieckiej w Polsce, zobrazuje skalę prześladowań i okrucieństwa, a także planowość dokonywanych przez niemiecką policję aresztowań. Omówione zostaną też mechanizmy deportacji polskich Żydów, kategorie polskich więźniów KL Auschwitz, przyczyny ich śmierci w obozie, a także temat wyzwolenia i budowania pamięci po wojnie – powiedział.

– Druga część wystawy dotyczyć będzie zarówno historii Oświęcimia w czasie II wojny światowej – realiów okupacji, wysiedleń, aktywności firmy IG Farbenindustrie, a także niemieckich planów przebudowy miasta – jak i pomocy niesionej z narażeniem życia więźniom KL Auschwitz przez „Ludzi Dobrej Woli”, Polaków mieszkających w pobliżu tzw. strefy interesów obozu – obszaru 40 km kwadratowych izolujących teren obozowy od świata zewnętrznego. Całość zakończy wykaz ponad 1200 nazwisk osób pomagającym więźniom – dodał dr Piotr Setkiewicz.

Auschwitz.org

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend