Informacje, Kultura

OŚWIĘCIM. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej szuka wykonawcy

Trwa wybór firmy, która stworzy Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. W przetargu na remont i przebudowę zabytkowego budynku Lagerhaus w Oświęcimiu zgłosiło się aż 8 firm budowlanych. Władze powstającego Muzeum chcą przeznaczyć na ten cel 11 mln zł.

Muzeum w protokole z otwarcia ofert podało, że najniższa kwota spośród z nich opiewa na 14,7 mln zł, a najwyższa na 20,6 mln zł. Realizacja wszystkich prac projektowych jest przewidziana do września 2020 r. Wstępne plany zakładają otwarcie 27 stycznia 2022 r., w 77. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej powstanie w zabytkowym budynku, zwanym „Lagerhaus”, zlokalizowanym na działce o powierzchni ok. 1 ha, położonym ok. 200 m od byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz.

Budynek został wzniesiony przed 1916 r. dla potrzeb piekarni. Od 1924 r. był magazynem surowca Zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach 1940 – 1944 jako tzw. „Lagerhaus” był magazynem kaszy, mąki i cukru dla obozowej załogi SS. Po wojnie należał do Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego Państwowych Zakładów Zbożowych w Krakowie.

Przez wiele lat obiekt stał niezagospodarowany. Kilka lat temu przeprowadzono w nim prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku. Wykonano wówczas m.in. izolację fundamentów oraz konstrukcję dachu z poszyciem.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest samodzielną jednostka kultury współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski.

Przedmiotem działania placówki jest przedstawianie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej lokalną tożsamość. Istotnym elementem narracji jest ukazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności, po wybuchu II wojny światowej, której przyszło żyć w sąsiedztwie niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

Kluczowym tematem lokalnej historii jest pomoc więźniom udzielona przez mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupacyjnego, w kontekście realizowanego w obozie planu zagłady.

redakcja / materiały prasowe MPMZO

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend