Informacje

OŚWIĘCIM. Konsultacje społeczne ws. budowy spalarni śmieci

CmT jest liderem konsorcjum i razem z firmą Wandschneider + Gutjahr Ingenieurgesellschaft mbh realizuje projekt Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) dla firmy Synthos Dwory 7 w formule EPCM.

Od 25 lipca wszyscy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego mogą składać uwagi i wnioski ws. budowy przez firmę Synthos zakładu termicznego przekształcania odpadów w Oświęcimiu.

Na podstawie art. 30, art. 33-36, art. 88 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy bz dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

w dniu 25 lipca 2020 r., zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjonowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego/przedsięwzięcia pn.: budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Projektowana inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie Gminy Miasto Oświęcim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:

 • 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0005, Monowice;
 • 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I.

W związku z powyższym informuje się o:

 • ponownej ocenie oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
 • możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do Starosty Oświęcimskiego działającego jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji; w tym możliwości wglądu do akt sprawy, składania uwag
  i wniosków.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Z dokumentacją sprawy zgodnie z art. 10 Kpa można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 33 844 97 25. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-COV-2. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w funkcjonowaniu urzędów publicznych przepisem § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieuzgodnienie wskazanego terminu może mieć wpływ na możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Zaleca się kontakt ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej – adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, ePUAP: /sposwiecim/SkrytkaESP, adres e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.pl

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia:

 • na stronach internetowych BIP Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Miasta Oświęcim
  i pozostałych gmin Powiatu Oświęcimskiego;
 • w prasie lokalnej „Gazeta Krakowska”;
 • w siedzibie Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Miasta Oświęcim (gminy właściwej ze względu
  na lokalizację inwestycji), w urzędach pozostałych gmin Powiatu Oświęcimskiego – tablica ogłoszeń
  .

Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

WAB.6740.1.211.2015

powiat oświęcimski /  foto: www.cmteam.net


Zobacz także:

OŚWIĘCIM. Firma Synthos wybuduje spalarnię śmieci

Poprzedni artykułNastępny artykuł

23 komentarze

 1. @ zwyczajny , przejedz się wieczorem pod Nikromet i zaobserwuj co z tamtąd wylatuje. W dzień tego nie ma, tylko wieczorem i nocą…To praktyka stosowana przez wiele firm eksploatujacych systemy filtracyjne .

 2. @XYZ jak masz dowody na takie działania firmy przestaw je bo inaczej to zwykłe plotki albo pomówienia. A co do podpisywania wszystkiego jak leci przez prezydenta małego miasta to widocznie stanowisko zobowiązuje a przykład idzie a nawet pędzi z samej góry.

 3. Nie dla kolejnego truciciela.
  Bo jak to w Synthosie rok dwa instalacja będzie na gwarancji to będzie ładnie,
  a potem filtry byle jak najtańsze albo wyłąnczane w nocy.
  Ale będzie jak zawsze pare tysięcy na klub hokejowy i prezdęnt z radością
  wszystko podpisze.

 4. Apelujemy do starosty by zablokował budowę nowego truciciele..

 5. Jak nie zaragujemy i nie zaprotestujemy zrobią to szambo z Oświęcimia. Skoro są konsultacje trzeba wyrazić sprzeciw. Duża rola dla rad osiedlowych które są reprezentacją mieszkańców.

 6. NEVER . Zdrowie ważniejsze niż interes biznesmena. Niech buduje u siebie.

 7. Mieszkamy w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Przemysł, ukształtowanie terenu wpływają znacząco na jakość powietrza. Do tego duża ilość kotłów opłacanych węglem i jeszcze teraz spalarnia odpadów i setki tirów które będą je wozić z połowy Małopolski. Mam nadzieję ze władze do tego nie dopuszczą.

 8. Oświęcimianin Na wszystkich portalach i mediach społecznościowych masowa nagonka na ludzi nawołujących do ostrożności. Pewnie to przypadek.

 9. Protestujmy, jeśli nadal chcemy tu mieszkać!
  Tylko nie „pod artykułem”, ale pisząc do władz. Może to coś zmieni, choć nie jestem optymistą:(

 10. W Brzeszczach z koronawirusem – masakra. Co tam się dzieje? Ludzie, noście maseczki. Uważajcie w sklepach.

 11. Raz jeden muszę zgodzić się z Hotinem . Miasto o takich warunkach do rekraacji nad wodą , a nie ma gdzie normalnie poleniuchować w ’ cywilizowanych okolicznościach przyrody ” . Tu należy się p.Prezydentowi oraz jego spin doktorom dwója. Szczególnie to odczuwamy teraz ,pozostajac w domu na czas wakacji bo covid etc. A chciało by się na plażę , i co , mozna na Kruki, ale jak zwykle w tym mieście, nielegalnie. Bareja lepiej by tego nie wymyślił…
  Zatem w tej chwili NIE dla spalarni !!!

 12. Skoro to konsultacje – to ja jestem przeciw.

 13. Dalej będą składowane. Spalarnia ma spalać frakcję palną, więc trzeba ją będzie na wysypisku wyodrębnić, za co oczywiście zapłacimy, a potem zapłacić Synthos za ich przyjęcie. Tą frakcję, będą do nas zwozic z całej Polski. Więc proszę nie pisać bzdur, że spalarnia rozwiąże problem oświęcimskich śmieci, bo tak nie będzie. Będzie za To kolejny problem z dostarczeniem tego po zatłoczonych ulicach naszego miasta i problem z odpadami poprodukcyjnymi, które jako niebezpiecznie trzeba gdzieś składowac

 14. @Miłosz
  „Kraken, baranie, spalarnia nie rozwiąże problemów śmieci lokalnych, bo ich spalać nie będzie”.
  – Po pierwsze kultura. Do ojca i matki też się tak zwracasz gdy się z nimi nie zgadzasz ?
  – Po drugie. Co się stanie z lokalnymi odpadami ?

 15. Kraken, baranie, spalarnia nie rozwiąże problemów śmieci lokalnych, bo ich spalać nie będzie.

 16. W końcu jakaś dobra informacja, że sprawa w końcu ruszyła. Mam nadzieję, że już niedługo wbiją pierwszą łopatę i towarzystwo na rzecz ziemi przegra jak w Gdańsku.

 17. Czy rozwiązano układ komunikacyjny tego zapchanego miasta w kontekście spalarni-będą zwozić śmieci z całej Małopolski i Ślaska i pozostałej Polski – to tez ma wpływ na środowisko – , ciekawe czy Inspektorat Ochrony Środowiska bierze to pod uwagę, a Powiat i Miasto Oświęcim zmiany w układzie komunikacyjnym ?

 18. Jak nie chcecie spalarni, to nie śmiećcie. Ewentualnie składujcie je na swojej posesji. Wysypisko ma już problem z przyjmowaniem śmieci.

Send this to a friend