Informacje

OŚWIĘCIM. Kolejne 4 miliony złotych na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Iwona Gibas z zarządu województwa podpisała w Oświęcimiu umowę o wsparciu finansowym III etapu budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Umowa opiewa na 4 mln zł. Wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego dla tej służącej dzieciom inwestycji Powiatu Oświęcimskiego wyniosło ogółem 8 mln zł. SOSW w Oświęcimiu to dzisiaj jedna z najnowocześniejszych placówek w Europie.

W uroczystym podpisaniu umowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu wzięli udział Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego, starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkowie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak. W wydarzeniu uczestniczyli też m.in. radni powiatu oświęcimskiego Dariusz Gawęda, Piotr Śreniawski i Józef Szafran, dyrektor szkoły Jacek Polak oraz przedstawiciele prasy.

Dla mnie jako samorządowca z Ziemi Oświęcimskiej jest bardzo ważne, że dzięki dobrej współpracy samorządu powiatu oświęcimskiego oraz samorządu województwa, mogliśmy wesprzeć tak ważną, służącą dzieciom inwestycję. To jak dzisiaj prezentuje się i o jakie możliwości wzbogacił się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu, stanowi bez wątpienia krok milowy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Jestem dumna, że mogłam wziąć udział w tym dziele. Panu dyrektorowi SOSW Jackowi Polakowi życzę, aby cała inwestycja sprawnie dobiegła końca, a szkoła mogła już w pełni wykorzystać swój wielki potencjał

– mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

SOSW w Oświęcimiu to szkoła koncentrująca się na pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński przypomniał w swoim wystąpieniu, że całe zadanie, związane z budową nowej i tak nowoczesnej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, opiewa na ponad 72 mln zł. Starosta oświęcimski dodał, że jest to dziś najnowocześniejszy w Polsce tego typu ośrodek i jeden z najnowocześniejszych w całej Europie, a dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego, na łączną kwotę 8 mln zł, stanowi wsparcie bardzo istotne. Starosta Andrzej Skrzypiński zaznaczył również, że dzięki doświadczeniu i empatii marszałka województwa Witolda Kozłowskiego rozmowy o współpracy i wsparciu zadania były krótkie i owocne. Podziękował także Iwonie Gibas z zarządu województwa, za to, że udało się jej zjednoczyć samorząd powiatu i samorząd województwa na rzecz tej tak pożytecznej inwestycji.

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął 26 lutego br. uchwałę w sprawie dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – etap III. Samorząd regionu przeznaczył na ten cel 4 mln zł. W 2023 roku samorząd województwa małopolskiego również przekazał dotację na realizację inwestycji – także w wysokości 4 mln zł.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Czyli w ciągu 8 lat rządów PiS na rozbudowę i modernizację SOSW wydali zaledwie 10 -15 % wartości inwestycji. Natomiast Starostwo powiatowe w Oświęcimiu wydało na ten cel ponad 60 mln zł. Za te pieniądze Starostwo mogło wybudować,i wyremontować setki km dróg powiatowych oraz na pozostałe inwestycje.Ale tu rządziła opozycja więc kurek z pieniędzmi był zakręcony .Kasa tylko dla swoich kolesi partyjnych.

  2. Pizdzielcy z Szydło i Gibas oblali się zimnym potem i usiłują na gwałt podlizywać się mieszkańcom miast bo własnie do nich dotarło że fakt iż jak byli u koryta to samorządy gdzie u władzy byli Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z nie Piso-wskiej opcji politycznej byli w sposób skandaliczny i bezprawny!!! poszkodowani w ilości otrzymywanych środków finansowych z budżetu centralnego a różnice były wręcz kosmiczne!!! wyjdzie im przy wyborach samorządowych juz nie bokiem a- odbytem.!!!

  3. Idą wybory samorządowe więc nagły wysyp kasy na nowe inwestycje w Oświęcimiu .Gdzie była pani Gibas przez ostatnie 8 lat.Co Oświęcim zyskał do tej pory.

Send this to a friend