Informacje

OŚWIĘCIM. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą małopolską wspólnotę!

Około 1600 różnego rodzaju projektów na łączną kwotę blisko 573 mln złotych udało się zrealizować w ostatnich czterech latach pracy zarządu województwa na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego. W Małopolskiej Uczelni Państwowej im rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się pierwsze z sześciu spotkań informacyjnych „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.

19 listopada 2018 roku, kilka chwil po wybraniu mnie przez Sejmik Województwa Małopolskiego na stanowisko Marszałka Województwa, zadeklarowałem, że nowy Zarząd Województwa z poświęceniem będzie pracować na rzecz regionu. Towarzyszyła mi wówczas świadomość wielkiej odpowiedzialności za przyszłość Małopolski i Małopolan. Nikt z nas jednak nie mógł wtedy przypuszczać, że przyjdzie nam mierzyć się z wyzwaniami o wiele większymi, niż te, które rozwiązywali nasi poprzednicy. Z wyzwaniami, które nas zaskakiwały, z trudnościami, które mogły nawet przekroczyć nasze możliwości

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

W ostatnich czterech latach udało się zrealizować wiele projektów i inwestycji na terenie Małopolski zachodniej, które służą mieszkańcom i wpływają na rozwój całego regionu. To zadania z zakresu m.in. transportu, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury i turystyki.

Utworzyliśmy połączenie kolejowe Kraków-Olkusz, które znacząco poprawiło komunikację mieszkańców tej części regionu z centrum – Krakowem. Pociągami Kolei Małopolskich, od początku roku z przewieźliśmy ponad 400 tys. pasażerów. Zakupiliśmy 13 nowoczesnych pociągów, wybudowaliśmy nowoczesne zaplecze kolejowe. To wszystko po to, aby rozwijać transport kolejowy. Trzeba jasno wskazać, że tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie środki zewnętrzne, chociażby środki unijne

– tłumaczył w Oświęcimiu wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zakupiono 50 w pełni wyposażonych ambulansów. Dwa z nich trafiły do Oświęcimia, dwa do Przeciszowa oraz do Olkusza.

Nie mamy starszego ambulansu niż sześć lat. W obszarze zdrowia patrzymy nie tylko na szpitale i jednostki medyczne będące własnością województwa. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu otrzymał wsparcie w wysokości 6 milionów złotych, podobnie szpital w Chrzanowie. Wsparliśmy zakup nowoczesnego aparatu do rezonansu w szpitalu w Olkuszu. Jasno pokazujemy, że każdy pacjent jest dla nas tak samo ważny

– dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ostatnie lata to także żywa troska o rolnictwo, bezpieczeństwo i rodzinę w ramach polityki społecznej. Wsparcie otrzymały instytucje dbające o produkt regionalny, na terenie Małopolski zachodniej to np. Zatorski Karp. Rolnicy mogli liczyć na wsparcie w budowie dróg dojazdowych do pól. Z obszaru bezpieczeństwa udzielono wielu dotacji jednostkom OSP, WOPR, wsparcie otrzymuje także grupa poszukiwawcza w Kętach.

Jeśli mówimy o rozwoju województwa, to myślimy także o rozwoju gospodarki. Gospodarki innowacyjnej, nowoczesnej, nowych technologii, wspierającej transformację energetyczną. Myślimy także o mieszkańcach, których chcemy, aby nie gnębiło bezrobocie. A to wszystko ma się dziać w środowisku, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Chcemy, aby rozwój gospodarczy nie przynosił dla środowiska szkód, bo Małopolska jest piękna i chcemy, aby taka została

– mówił wicemarszałek Józef Gawron.

Wśród projektów z tego obszaru realizowanych na terenie Małopolski zachodniej wyróżnić należy zagospodarowanie Parku Pokoju, budowę instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach oraz projekty na rzecz czystego powietrza w gminie Kęty – likwidację źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych. To łącznie blisko 12 milionów złotych.

Wydatki na kulturę w latach 2019 – 2022 są drugim, najwyższym budżetem wydatków województwa. Środki zaplanowane na rok bieżący to blisko 324 miliony złotych, czyli 14% ogółu wydatków województwa.

W latach 2019-2022 na utrzymanie i rozwój Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie przeznaczyliśmy ponad 16 milionów złotych. Realizujemy dużą inwestycję – Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, której wartość przekracza 20 milionów złotych. 2,7 milionów złotych to łączna dotacja na ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski zachodniej. To różnego rodzaju konkursy, np. Małopolska Pamięta czy Kapliczki Małopolski

– wyliczała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Warto podkreślić współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego. W latach 2019-2022, z budżetu województwa oraz funduszy unijnych, przekazano łącznie ponad 72 miliony złotych. Ponad 4 mln zł przekazano na 29 zwycięskich zadań dzięki środkom z 4. i 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Każdego roku zwiększamy wydatki na turystykę. Począwszy od 2019 roku, z budżetem na blisko 9 milionów złotych do roku obecnego, gdzie w tym obszarze zaplanowaliśmy ponad 15,5 miliona złotych. Mieszkańcy Małopolski zachodniej chętnie uczestniczą w konkursach i projektach organizowanych przez samorząd województwa. Wśród nas są laureaci chociażby konkursu Amicus Hominum i Kryształy Soli, Małopolska Gościnna, na tym terenie znaleźliśmy także Turystyczne Skarby Małopolski

– mówiła Iwona Gibas.

Troska o mieszkańców to także troska o edukację. 201 mln euro przekazano na wsparcie dzieci i młodzieży w całej Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. To projekty z obszaru edukacji przedszkolnej, szkolnictwa ogólnego i zawodowego.

Na terenie Małopolski zachodniej zawarliśmy 57 umów na łączną kwotę blisko 46 milionów złotych. 15 321 osób zostało objętych wsparciem. Powstają nowe przedszkola i żłobki. Przedszkola są doposażone w pomoce naukowe i zabawki. Dzieci mogą bezpłatnie korzystać z zajęć dodatkowych

– tłumaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Blisko 3,7 miliona złotych otrzymały szkoły i jednostki edukacyjne w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny. Na terenie Małopolski zachodniej postało także 5 szkół modelowych.

Podczas czwartkowego spotkania zaprezentowano także nowy program – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. To blisko 13 miliardów złotych na rozwój Małopolski i Małopolan.

– Fundusze Europejskie są po to, aby wyrównywać szanse rozwoju dla poszczególnych regionów – tłumaczył marszałek Witold Kozłowski.

Proces był długi i niełatwy, ale takimi prawami rządzą się negocjacje. W ostatecznym kształcie, 5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zaakceptował program regionalny Małopolski w łącznej kwocie blisko 2,7 mld euro. To pieniądze na zadania z obszaru transportu, polityki społecznej, ochrony środowiska, wsparcia rynku pracy, nowych technologii oraz co ważne w tym miejscu – w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Małopolska zachodnia otrzymała 264,5 miliona złotych

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

W wydarzeniu wziął udział Mirosław Dybowski – przedstawiciel Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. Słuchaj uważnie.
    Chwierut mówi, że mu PiS zajumał już 25 milionów z budżetu, według Związku Miast Polskich.

  2. A Chwierut mówi,że mu PiS zajumał już 22 miliony z budżetu,w/g Związku Miast PO-wskich.😂😂😂😂

  3. Burmistrzowi z Chełmka aż ślinka leci na widok funduszy europejskich…

Send this to a friend