Informacje

OŚWIĘCIM. Cyfrowe modelowanie wspomaga konserwację w Muzeum Auschwitz

Po kilkuletnich przygotowaniach i pilotażu, w ramach trwającego projektu wdrożenia BIM (Building Information Modelling), w Muzeum powstał model BIM stanu zachowania oraz stanu po zakończonej pełnej konserwacji jednego z murowanych baraków więźniarskich byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Efektem jest wierny, trójwymiarowy obraz budynku, z którym powiązane są dostępne dane oraz informacje o nim.

BIM to stosowane w budownictwie wykorzystanie cyfrowego modelu dla usprawnienia procesów projektowania, budowy oraz eksploatacji. Zawarte w modelu informacje dają podstawę do podejmowania optymalnych decyzji na wszystkich wymienionych etapach istnienia obiektu.

Modele BIM baraku oznaczonego numerem 7 z odcinka BIb niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau powstały na podstawie chmury punktów ze skaningu laserowego, ortofotoplanów ścian, fundamentów i posadzek, zdjęć panoramicznych, fotografii oraz dokumentacji archiwalnych, projektowych oraz powykonawczych.

Model BIM stanu zachowania jest wiernym odzwierciedleniem stanu baraku przed rozpoczęciem kompleksowych działań konserwatorskich. Natomiast model BIM stanu powykonawczego jest cyfrowym odzwierciedleniem tego, jak barak wygląda obecnie, w trzy lata po ukończeniu kompleksowej jego konserwacji.

– Pilotaż projektu BIM rozpoczął się w Muzeum w 2017 r. Do realizacji wybraliśmy historyczny barak murowany, w którym realizowaliśmy wówczas kompleksowe prace konserwatorskie. W trakcie prac mogliśmy na bieżąco sprawdzać, w jaki sposób możemy wykorzystywać możliwości modeli BIM do planowania, projektowania i realizacji prac konserwatorskich. Wnioski z realizacji projektu pilotażowego pozwoliły nam podjąć decyzję o pełnym wdrożeniu metodologii BIM w konserwacji – powiedział kierujący projektem Tomasz Zemła.

– Szukając bazy danych pozwalającej na dostęp do informacji o budynkach oraz terenie, na którym się znajdują, szybko zrozumieliśmy, że najodpowiedniejsze byłoby rozwiązanie dające równocześnie możliwość jak najwierniejszego wizualnego odwzorowania tych obiektów. Kiedy w 2017 r. zetknęliśmy się z BIM-em, stosowanym dotąd szeroko w budownictwie, uznaliśmy, że być może właśnie on spełni nasze potrzeby. Po przeprowadzeniu programu pilotażowego zdecydowaliśmy, że połączenie trójwymiarowego wiernego modelu obiektu z informacjami o nim i rozszerzeniem w postaci bazy danych jest rozwiązaniem optymalnym dla zarządzania danymi o naszych obiektach, a w przyszłości również samymi obiektami – powiedziała kierująca Globalnym Planem Konserwacji Agnieszka Tanistra-Różanowska.

– Po serii szkoleń oraz konsultacji z ekspertami, a także weryfikacji wniosków z projektu pilotażowego, stworzyliśmy własny standard modeli BIM. To drugie w Polsce opracowanie na tym polu dedykowane konkretnemu zamawiającemu. Aktualnie – zgodnie z wypracowaną metodologią i wspólnie z zatrudnionymi w Muzeum specjalistami GPK – wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego opracowuje kolejne modele BIM – dodał Tomasz Zemła.

Łącznie opracowane zostaną modele BIM 45 budynków murowanych – baraków mieszkalnych, kuchni, łaźni oraz latryn i umywalni, które znajdują się na terenie odcinka BI. Będzie to skorelowane z opracowanym na wiele lat planem kompleksowych prac konserwatorskich w tych historycznych obiektach.

– Wdrożenie BIM jest odzwierciedleniem naszego podejścia do dokumentacji konserwatorskiej, która powinna zawierać całą dostępną historyczną i techniczną wiedzę o obiekcie oraz przeprowadzonych w nim zabiegach konserwatorskich. Jest to narzędzie równie ważne, jak technologie i techniki wykorzystywane w samych pracach. Dlatego od początku istnienia w Muzeum Pracowni Konserwatorskich stale doskonalimy sposoby gromadzenia i korzystania z informacji o obiektach – powiedział zastępca dyrektora Muzeum Rafał Pióro odpowiedzialny za zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci.

Kolejnym etapem projektu będzie wdrożenie Systemu Zarządzania Danymi. System wykorzystujący technologię BIM będzie stosowany do analizy stanu zachowania poszczególnych budynków, w planowaniu i realizacji prac konserwatorskich, jak i przeprowadzania wszelkiego rodzaju przeglądów technicznych i konserwatorskich.

Wdrożenie BIM ma miejsce w ramach realizowanego przez Muzeum Globalnego Planu Konserwacji, który finansowany jest przez Fundację Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz.org

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Już nie wiedzą na co pieniądze wydawać. Jakby to coś istotnego zmieniło? Czy w planie odbudowa całego obozu? Było już skanowanie z powietrza przez firmę chyba z Holandii, bo obraz obozu co do milimetra – i co z tego? Kiedy zostanie wprowadzona zasada, że wycieczki oprowadza tylko i wyłącznie przewodnik muzeum, tak jak to w wielu obiektach na świecie? Nie bardziej istotne jaką wiedzę wynoszą zwiedzający?

Send this to a friend