Informacje

OŚWIĘCIM. 1 grudnia rusza nowy dodatek do ogrzewania na prąd

Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogli złożyć wniosek o dodatek elektryczny, który obejmie okres od grudnia do 1 lutego 2023 roku.  Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r.

Na wsparcie mogą liczyć osoby, które ogrzewają domy pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie od 1 tys. zł  do 1, 5 tys. zł. Podstawą przyznania  świadczenia jest jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Sprawy dodatku do są załatwiane w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, w pokoju nr 29, II piętro, tel. 33 842 91 29.   Wzory wniosków o wypłatę dodatku do prądu są na stronie internetowej Urzędu Miasta.
W myśl obowiązujących przepisów gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina.  Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Pomoc w postaci dodatku elektrycznego mogą otrzymać osoby, które posiadają wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 roku, chyba, że budowa nowego domu została ukończona po tym terminie i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.  Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobą, które korzystają z fotowoltaiki.

Podobnie jak w przypadku innych dodatków, na węgiel, gaz czy pelet obowiązuje zasada że można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem.  W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

UM Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

  1. @Anonimie. Ty bocie o paru nikach lepiej zamilcz,bo cię Tusk z Putinem usuną na zawsze z tego forum i Chwierut będzie płakał za tobã bocie.

  2. Dla dyżurnego trolla @@@ dodatku nie przyznawać.Niech mu Tusk z Chwierutem dadzą.

Send this to a friend