Informacje

OGŁOSZENIE. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stare Stawy”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stare Stawy” ul. Przy potoku 11 32-600 Oświęcim ogłasza konkurs ofert na: „Remont i przebudowę instalacji wodnej oraz rozbudowę ilości kraników z wodą pitną na terenie ROD „Stare Stawy”- etap I 2019 rok”.

Oferty należy składać do dnia 25.06.2019r do godz. 17.00 w biurze ROD „Stare Stawy” w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Konkurs ofert – Remont i przebudowa instalacji wodnej oraz rozbudowa ilości kraników z wodą pitną na terenie ROD „Stare Stawy”- etap I 2019 rok”

Zarząd ROD „Stare Stawy” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Biuro ROD „Stare Stawy” otwarte jest we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 13.00
tel. ROD 517-863-390

art. zlecony

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend